• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1255, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5800307
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Familierådskoordinator

Offentlig forvaltning

Søndre Nordstrand barneverntjeneste har en nyopprettet ledig fast 50% stilling som Familierådskoordinator. Stillingen er organisert i Mottak og Mobilt akutteam i barneverntjenesten.

Hva er Familieråd?
Familieråd er en arbeidsmetode og et frivillig hjelpetiltak i barnevernet, der familien (slekt og nettverk) inviteres til å drøfte og planlegge hvordan familien (slekt og nettverk) kan bidra til å sikre god nok omsorg for de barna det gjelder, på kort og lang sikt
Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger i eget liv. Målet med familieråd er å komme frem til en plan som ivaretar barnet og sikre barn og foreldres medvirkning. Familieråd er et frivillig tilbud med fokus på barnet. En koordinator hjelper barnet og familien med å planlegge og å gjennomføre selve familierådet. Til familierådet inviteres familien, slekt og andre som er viktige for barnet. Fagpersoner deltar når det er nødvendig.

Familierådskoordinator er en nøytral og uavhengig person som skal hjelpe familien til å forberede og gjennomføre selve familierådet.

Bydel Søndre Nordstrand er opptatt av å trygge barn og unges oppvekst, å utjevne forskjeller og levere tjenester våre innbyggere har behov for. Barnevernstjenesten i bydelen jobber kontinuerlig med fag- og organisasjonsutvikling for å sikre høy kvalitet på tjenestene til innbyggerne våre, og for å skape en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte. Tjenesten består i dag av følgene seksjoner: Mottak og Mobilt akutteam, Barn 1, Barn 2, Ungdom1, Ettervern, Omsorg og Ressursteam. Sommeren 2024 etablerer også tjenesten en spesialseksjon for de mest alvorlige og komplekse ungdomssakene, Ungdom2.

Bydel Søndre Nordstrand har inngått et samarbeid med OsloMet storbyuniversitet, som har åpnet en egen avdeling i bydelshuset, hvor barneverntjenesten også har sine lokaler. Som en universitetsbydel utvikler bydelen et nytt og spennende samarbeid som involverer alle tjenester. Samarbeidet omhandler blant annet utdanning, forskning og utviklingsprosjekter.

Vi flyttet inn i et nytt og flott bydelshus, på Holmlia senter, i desember 2021. Vi er nå samlokalisert med administrasjonen og andre aktuelle samarbeidsparter i bydelen, noe som forenkler samarbeid på tvers. Tog og bussforbindelse er rett ved bydelshuset, og toget fra Oslo S tar 14 minutter.

Intervjuer gjennomføres tirsdag 30 juli og onsdag 31 juli.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med bachelor i barnevern eller annen sosialfaglig utdanning, gjerne med relevant mastergrad
 • Ønskelig med opplæring i familieråd
 • Ønskelig med erfaring med familieråd og familierådskoordinatorrollen – gjerne i en barneverntjeneste
 • Erfaring med saksbehandling fra 1.linjentjenesten er en fordel
 • Gode språkkunnskaper, skriftlig og muntlig. Bestått norskprøve nivå C1(bergenstest)
 • Krav om førerkort klasse B
 • Krav om politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, positiv og ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Selvstendig og med god arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relasjonssterk og målbevisst
 • Evne til å ta avgjørelser
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode vurderingsevner
 • God kompetanse i å snakke med barn og unge
 • Du er trygg, tydelig og nøytral i møte med familier i utfordrende situasjoner
  Selvstendig og tydelig

Vi tilbyr:

 • En spennende, krevende, utfordrende og lærerik arbeidshverdag i en bydel med muligheter og ambisjoner
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et arbeidssted opptatt av fagutvikling
 • Egen opplæringsplan og oppfølging av nyansatte det første ansettelsesåret
 • Prosessveiledning i gruppe med eksterne veiledere
 • Flere sosiale tiltak for å bygge opp under et godt arbeidsmiljø
 • Avtale om bruk av fleksitid
 • Nytt og moderne bydelshus sentralt beliggende på Holmlia senter med nærhet til offentlig kommunikasjon
 • Tilgang til trivelig kantine med gunstige priser
 • Mulighet for medlemskap i Oslo kommunes bedriftsidrettslag
 • Bydel Søndre Nordstrand er en IA-bedrift
 • Gode pensjons- låne og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring.
 • Oslo kommune betaler som arbeidsgiver hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter Oslo kommune lønnsregulativ. Stilingen er direkteplassert i Ltr. 39 (for tiden 638 600) etter dokumentert ansiennitet. Du vil i tillegg få kveldstillegg. 
 • Gunstig turnusordning mandag - fredag (35,5t pr. uke). For tiden er turnusen dagvakt (08.00 - 16.00) og kveldsvakt (14.00 - 21.00).
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1255, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5800307
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune