Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Familielos

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Lerkendal er det ledig en fast 100 prosent stilling som Familielos.

Mange familier opplever at det kan være vanskelig å finne frem i hjelpesystemet, og at det ikke alltid er like lett å forstå hvilken tjeneste som kan bidra med hva. Dette erfarer vi leder til en situasjon der de som trenger det mest, får minst hjelp. Barne- og familietjenesten i Trondheim skal utvikle nye arbeidsformer som ledd i en omstilling bygget på et bredt innsiktsarbeid hvor barn, unge, deres foresatte/nettverk og ansatte har deltatt. Vi skal derfor ansette en Familielos i hver barneverntjeneste som har som sin viktigste oppgave å bidra til samordnet og god hjelp til de barna og familiene som trenger innsats fra flere tjenester.

Stillingen som Familielos inngår i barneverntjenestens tiltaksteam, og skal jobbe sammen med alle tjenester som familien er i kontakt med eller kan ha rett på oppfølging fra. Familielos tildeles som et tiltak til familier i kontakt med barneverntjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Familielosen skal hjelpe familier å navigere i det offentlige tjenesteapparatet, og se muligheter i det private nettverket, frivillig sektor, organisasjoner og foreninger. 
 • Sikre at familiene får opprettet kontakt med andre som kan bidra overfor familien, og bistå familien med å etablere nettverk. 
 • Familien skal oppleve bedre og mer helhetlige tjenester, og arbeidet skal bidra til trygghet og forståelse mellom tjenestene og familiene.
 • Bidra til at familiene blir selvstendige, og at foreldrene får frigjort energi og styrket sine foreldreferdigheter til beste for barna sine. 
 • Familielosen skal opparbeide og dele av sitt nettverk av kontakter i systemene med kollegaer i barneverntjenesten.
 • Noe arbeid på ettermiddag og kveld må påregnes, etter gjeldende avtale

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernpedagog eller sosionom, andre med utdanning på minimum bachelornivå og erfaring fra kommunalt barnevern kan være aktuelle hvis de andre kravene tilfredsstilles
 • Erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid
 • Bred kompetanse og erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier
 • God systemforståelse og kjennskap til offentlig hjelpeapparat, private tilbud og muligheter i frivillig/ideell sektor
 • Relevant videreutdanning er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • God med folk
 • Lydhør overfor for barn, unge, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere
 • Evne til å sette barnets behov i sentrum, der andre interessenter/interesser får fokus
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Fleksible, kreativ og strukturert i sitt arbeid 
 • Selvstendig i arbeidet, samtidig som samarbeid med andre er en selvfølge 
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende utviklingsarbeid i en barneverntjeneste i endring
 • Godt kvalifiserte kolleger
 • Mulighet for kompetanseheving i form av erfaringsbasert kunnskap og videreutdanning.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler