Ledig stilling

Haugesund kommune

Familiekoordinator

Offentlig forvaltning

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere og er et partnerskap mellom stat og kommunen. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell. 
NAV Haugesund og Utsira har ca. 90 ansatte, og betjener Haugesund kommunes ca. 37000 innbyggere, og Utsira kommunes ca. 200 innbyggere. NAV Haugesund og Utsira består av 5 ulike avdelinger.

En av våre to familiekoordinatorer går av med pensjon til høsten, og vi trenger derfor en ny dyktig familiekoordinator i kontoret. Stillingen er plassert i avdeling Arbeid og inkludering. 


Arbeidsoppgaver:

Familiekoordinatorene har et særlig ansvar for å følge opp utsatte og sårbare barnefamilier, der foreldrene har tjenester ved NAV Haugesund-Utsira.

De jobber i dag tett med andre veiledere i kontoret og  med andre relevante instanser og samarbeidspartnere.

Hovedmålsetningene med arbeidet er å bidra til å bedre familiers levekår gjennom:

 • at foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv, først og fremst gjennom ordinært  arbeid
 • å sikre en stabil og tilfredsstillende bosituasjon for familien
 • at foreldrene kan håndtere egen økonomi
 • å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i barnehage, skole, sfo og fritidsaktiviteter

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være oppfølging og veiledning av foreldrene gjennom samtaler, hjemmebesøk og samarbeidsmøter samt administrativt arbeid og saksbehandling knyttet til dette.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskole eller universitetsutdanning innen sosialfaglige emner. Annen 3-årig høyskole-/universitetsutdanning kan vurderes, dersom du har relevant erfaring fra lignende arbeid i NAV
 • Erfaring fra veiledning av mennesker i utfordrende livssituasjoner
 • Gode digitale ferdigheter
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Erfaring med relasjonsarbeid og tett individuell oppfølging 
 • Erfaring fra arbeid med utsatte barnefamilier, gjerne med flerkulturell bakgrunn
 • Kjennskap til offentlig virksomhet og aktuelt lovverk
 • Kjennskap til ulike tjenestetilbud i kommunen, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper vektlegges særlig i ansettelsesprosessen. Det er viktig for oss at:

 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du er løsningsorientert og ser etter muligheter
 • Du er strukturert og effektiv
 • Du kan formidle informasjon på en tydelig og positiv måte, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i Haugesund kommune med gode pensjonsordninger 
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Kjekke og engasjerte kollegaer med god kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter gjeldende regelverk