Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Familiekonsulent - Sped- og små

Offentlig forvaltning

I kommunalområdet barnevern satser vi på tidlig innsats. Vil du være med oss på laget for å fremme de minste barnas stemme? Da er det deg vi leter etter - og denne stillingen kan være midt i blinken for deg! 

For å kunne møte behovet for tiltak søker vi nå etter deg som har et særlig engasjement for arbeidet rettet mot gravide, sped- og småbarn og deres familier.
Vi har ledig en 100 % fast stilling som familiekonsulent.

Ressurs- og familieteamet er en avdeling i kommunalområdet barnevern i Lillestrøm kommune. Vi er organisert i tre seksjoner: sped- og små 0-5 år, barn 6-12 år og ungdom 13-18/25 år. Avdelingen består av avdelingsleder, seksjonsledere, familiekonsulenter og psykologer. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med høy kompetanse. De ansatte har ulik helse-, sosial-, og pedagogisk utdanning. Videre har alle tilleggsutdanninger, eksempelvis familieterapi, miljøterapi, psykisk helse, sped- og små m.m. Flere ansatte har også mastergrad. Hos oss er det et stort faglig engasjement og høyt fokus på kvalitet i tiltakene vi leverer. Det er et raust og godt arbeidsmiljø - og dette er en verdi vi setter høyt i det daglige. 
Vi er en avdeling med fokus på utvikling av tiltakstilbudet til barnevernets familier for å sikre rett tiltak til rett tid. For å gi de et helhetlig tilbud vektlegges utstrakt grad av samarbeid med andre tjenester. Ved ansettelse i Ressurs- og familieteamet blir man tilknyttet en av seksjonene, men vi jobber på tvers og benytter ressurser og kapasitet til det beste for våre barn, unge og familier.

Arbeidsoppgaver:

Våre oppgaver er å utføre hjemmebaserte hjelpetiltak, fagkyndige utredninger og kartlegginger etter Lov om barneverntjenester. Vi er opptatt av å tilrettelegge tiltakstilbudet etter den enkelte families behov og er fleksible ifht. metodevalg og tilnærming.

Kvalifikasjoner:

 • Helse-, sosialfaglig-, pedagogisk grunnutdanning på bachelornivå
 • Videreutdanning i sped- og små eller annen relevant videreutdanning
 • Erfaring fra tiltaks-/ familiearbeid, fortrinnsvis med de minste barna
 • Kompetanse/ sertifiseringer på metodiske tilnærminger, eksempelvis: NBO, COS-P, Crowell, MIM, ASQ, ASQ-SE, ADBB, WMCI, MarteMeo
 • Det kreves svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlige
 • Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

Vi er opptatt av å: 
«Ha et ressursfokus og skape håp for endring. Møte familiene med respekt, nysgjerrighet og kjærlighet. Gi tjenester med høyt faglig nivå og tørre å tenke utenfor boksen. Utarbeide/jobbe etter felles mål med familiene og starte jobbingen der familien er. Være redelige og vise ydmykhet og respekt» 

Vi vil at du:

 • Har faglig engasjement for våre barn og familier, og evne til å stå i komplekse utfordringer
 • Liker å ta initiativ
 • Er fleksibel og nytenkende
 • Kan arbeide selvstendig og i team, og bidrar til gode samarbeidsrelasjoner
 • Har evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Har evne til å mestre et høyt arbeidstempo  

Vi tilbyr:

Vi er opptatt av å: 
«Bidra til å skape et trygt miljø hvor det er rom for å dele oppturer og nedturer. Spille hverandre gode og gi rom for forskjellighet. Etterstrebe å være faglig oppdaterte og dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. Være høflige mot hverandre, gi omsorg og vise raushet overfor hverandre. Sammen skape arbeidsglede via humor og delta aktivt sosialt»

Vi kan love deg:

 • Faglig spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Fokus på leder- og kollegastøtte
 • Intern oppfølging/ veiledning 
 • Ekstern veiledning
 • Mulighet for å delta i tverrfaglig arbeidsgrupper/prosjekter internt i kommunen og ut mot eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i forskningsprosjekter og Læringsnettverket på Nedre Romerike
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjonsordning
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste