Ledig stilling

Haugesund kommune

Familieavlaster

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til familieavlastere.

Tilrettelagte tjenester har nå behov for flere familieavlastere. Stillingen kan kombineres med andre stillinger i Haugesund kommune, også fulltid. Det vil på intervjuet komme nærmere beskrivelse av aktuelle brukere. Familieavlastning foregår for det meste på helg, men kan i enkelte tilfeller også være aktuelt i ukedagene. 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves ikke noen spesiell utdanning for å være avlaster, men det er ønskelig at man har erfaring med egne eller andres barn
 • Du må ha et eget rom til barnet. 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen

Personlige egenskaper:

 • positiv og løsningsfokusert
 • opptatt av å gi gode tjenester og tilbud til bruker
 • du har god evne til etisk refleksjon
 • du kan ta i mot veiledning og gi veiledning
 • tålmodighet er en fordel

Vi tilbyr:

 • lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for familieavlastere
 • fast ansettelse
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)