• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3961022
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Familelos

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barn og familieavdelingen består av helsestasjon og skolehelsetjeneste, familietjeneste, barneverntjeneste og flyktningetjeneste.

I familietjenesten er det ledig:

 • 2 x 100 % prosjektstillinger Familielos, fra september 2021 til juni 2024

Avdelingen har mottatt tilskuddsmidler fra Bufdir over tilskuddsordningen ”oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom”, og starter høsten 2021 en treårig prosjektperiode for på sikt å forebygge frafall i videregående skole.  Prosjektet retter seg mot 5.-7. trinn i grunnskolen.  Familielosen skal i nært samarbeid med skolen være et tilgjengelig og fleksibelt tilbud til familier der barn av ulike årsaker strever med eller i skolesituasjonen sin. 

Du kan finne mer informasjon om LOS-midler ved å gå inne her. 

Stillingene blir administrativt underlagt leder for familietjenesten, i nært samarbeid med prosjektleder.  Familielosene vil ha sin base hos familietjenesten, men mye av arbeidet utføres på skole og i nært samarbeid med familiene.  Familielosene må påregne noe fleksibel arbeidstid, etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp elever med fraværsproblematikk og øvrige utfordringer som primært kommer til syne i skolesituasjonen
 • Veilede familie/nettverk
 • Koordinere samarbeid mellom hjem, skole og evt øvrig hjelpeapparat
 • Sette barn/familier i kontakt med andre hjelpetjenester ved behov
 • Delta på samarbeidsmøter og i ansvarsgrupper

Kvalifikasjonskrav:

 • Høgskoleutdanning på minimum bachelornivå primært innenfor sosialfag
 • Fortrinns videreutdanning eller master innen familieterapi, barn- og unges psykiske helse eller sosialt arbeid.  Ved spesifikk familieterapeutisk videreutdanning eller master, kan det åpnes for annen bachelorutdanning.
 • Krav om erfaring fra foreldreveiledning/familiearbeid
 • Førerkort klasse B

 

Personlig egnethet og evne til selvstendig arbeid vil bli sterkt vektlagt, hvilket innebærer at aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju.  Vi søker medarbeidere med positiv innstilling til familien som ressurs, og at det er til sammen vi kan bidra til endring.

Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til prosjektleder Kirsten Ellingbø på tlf 90063030 eller på mail kirsten.ellingbo@rana.kommune.no.  Pga ferietid kan det være vanskelig å oppnå kontakt, men legg igjen beskjed på sms eller mail, så blir dere kontaktet så snart det er mobildekning/nett-tilgang.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 15.08.2021

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3961022
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune