Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier/sykepleier 

Offentlig forvaltning

Kirurgisk sengepost 3A er en travel kirurgisk post som tar imot planlagte og øyeblikkelig hjelp pasienter innen fagfeltene gastrokirurgi ØNH - kirurgi og ortopediske infeksjonspasienter. Sengeposten har 26 senger i uken og 21 i helg fordelt på tre grupper.

Sengeposten består av erfarne sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere.  

Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier

Stillingen er p.t. fordelt slik:

 • 40 % fagutvikling på gastrokirurgisk seksjon
 • 60 % arbeid i sengeposten 

Arbeid p.t. 37.5 timers uke, med arbeid p.t. 4.hver helg.

Tiltredelse etter avtale.

Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidet vil bestå i å utvikle og oppdatere fagprosedyrer, opplæring og veiledning av ansatte, praktisk og teoretisk.
 • Være en rollemodell for sykepleiertjenesten og inspirerer til faglig utvikling i enheten 
 • Være pådriver for systematisk kompetanseutvikling og bidra til å sikre kvaliteten.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid mellom ulike poster og poliklinikker
 • Koordinering av bemanning og pasientflytog samt være stedfortreder for leder
 • Være pådriver for at Klinisk sykepleiedokumentasjon blir opprettholdt i enheten
 • Ansvar for undervisning og oppfølging av sykepleierstudenter, hospitanter og lærlinger 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring med og faglig interesse for det gastrokirurgiske faget, men også andre fagfelt i posten. 
 • Beherske ulike IKT verktøy på relevant nivå.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig        

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en engasjert fagutviklingssykepleier som er strukturert, fleksibel, målrettet og har evne til å jobbe selvstendig
 • Forbedrings- og løsningsorientert og trives i høyt tempo.
 • Være en bidragsyter til et støttende, raust og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Er endringsvillig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og flotte kolleger. 
 • Faglig og personlig utvikling
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass 
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)
 • En krevende og spennende jobb med bredt sammensatte arbeidsoppgaver i et hektisk, men hyggelig arbeidsmiljø