Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Fagutviklingssykepleier - infeksjon

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Medisinsk avdeling, post 6 Infeksjon og Gastro har vi nå ledig stilling som fagutviklingssykepleier i 100 prosent fast stilling.

Stillingen består av 50 % fagutvikling, og 50 % klinisk arbeid med arbeid hver 3. helg. Oppstart 1.september, eller etter avtale.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Avdelingen har 28 senger, hvorav 18 er forbeholdt infeksjon.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver:

• Del av avdelingens lederteam
• Holde seg faglig oppdatert og ha fokus på kunnskapsbasert praksis
• Ansvarlig for fagutviklingen og kompetanseheving
• Planlegge og gi undervisning, opplæring og veiledning
• Vedlikehold og utvikling av prosedyrer og veiledende behandlingsplaner
• Implementering og oppfølging av forbedringsarbeid og pasientsikkerhet
• Oppfølging av studenter
• Klinisk arbeid
• Stedfortreder for driftsykepleier/avdelingssykepleier
• Utarbeide og følge opp kompetanseplaner
• Være en god rollemodell

Kvalifikasjoner:

• Minimum 3 års relevant erfaring som autorisert sykepleier
• Faglig engasjert
• Strukturert og løsningsorientert
• Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
• Faglig utvikling
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger