Detaljer


Fagutviklingssykepleier i 100% stilling

Visøker etter en fagutviklingssykepleier som skal ha ansvar for fag og ha stedfortrederfunksjon for seksjonsleder på avd. 3 på Pålsetunet.
Pålsetunet bo og servicesenter har totalt 62 plasser. Avdeling 3 har totalt 32 somatiske plasser, men er delt i to grupper med hhv. 20 og 12 plasser.
Denne stillingen har sitt daglige virke på gruppen med 20 plasser.
Stillingen er i turnus med flest dagvakter og arbeid hver 4. helg (37,5 timers uke)

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen
 • Være pådriver i fag og tjenesteutvikling og koordinere avdelingens kvalitetsarbeid
 • Veilede og motivere andre sykepleiere, yrkesgrupper, studenter og elever
 • Stedfortreder for seksjonsleder
 • Stillingen er medregnet i den daglige bemanningen på avdelingen.
Kvalifikasjoner
 • Humør, raushet og bidrar til et godt arbeidsmiljø!
 • Norsk autorisasjon som sykepleier, gjerne med videreutdanning innen geriatri
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og kunne beherske dataverktøy
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter deg som har interesse og entusiasme for fagområdet.
 • Du er en veiledende person, som går foran som et godt eksempel og ser løsninger i en hektisk arbeidshverdag.
 • Du er engasjert og opptatt av kvalitet på tjenesten.
 • Det er viktig at du trives med kontinuerlig endring.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og du må være ansvarsbevisst. 
 • Personlige egenskaper og relevant erfaring vektlegges.
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i en sterk faglig organsiasjon
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons og forsikringsording
 • Lønn etter hovedtarriffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Det er arbeidssøkeren selv som må innhente politiattesten, jf. politiregisterloven §44.