Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier anestesi med stedfortreder funksjon

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi søker etter deg som er anestesisykepleier som ønsker å jobbe som fagutviklingssykepleier med fagansvar og stedfortreder funksjon for avdelingssykepleier. Du motiveres av å jobbe med fagutvikling og inspirerer og motiverer andre. 

Stillingen er delt 50% mellom å jobbe klinisk som anestesisykepleier og fagsykepleier med kontordager i turnus. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Anestesiavdelingen gir anestesi til pasienter innen ortopedi, generell kirurgi, urologi, gynekologi og dagkirurgi. Vi vil i løpet av mai 2024 starte med robotkirurgi. Vi har hovedoperasjon med 4 operasjonsstuer og dagkirurgi med 2 operasjonsstuer, hvor anestesisykepleier rullerer mellom å være på hovedoperasjon og dagkirurgen. Det er en aktiv og spennende avdeling med døgnkontinuerlig drift, varierte oppgaver med et stabilt og godt arbeidsmiljø. 
Vi er opptatt av fagutvikling og kvalitet. Ansatte har fagdager i turnus. Det jobbes kontinuerlig med prosedyrer og kompetansehevning. Avdelingen har eget piccline team med anestesisykepleiere som har spesialkompetanse i innleggelse av midline og piccline. Vi tilstreber at alle våre anestesisykepleiere skal ha kunnskap om innleggelse av PVK med ultralyd. Vi er 24 ansatte: 21 anestesisykepleiere, 2 sykepleiere, 1 renholder og avdelingssykepleier. 
Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Er utdannet på høgskole/universitetsnivå innen anestesisykepleie
 • Har erfaring fra å jobbe kunnskapsbasert

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:
 • Har evne til å jobbe selvstendig, fleksibel og er kreativ
 • Har særlig interesse for fag / forskning og kvalitetssikring av pasientbehandlingen 
 • Er positiv og har gode samarbeidsevner
 • Har interesse for å undervise
 • Har interesse for simulering
 • Evner til å bidra og å skape et godt arbeidsmiljø
 • Har gode IT-kunnskaper

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035