Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus har et økende engasjement innen global helse og utviklingssamarbeid. Per i dag har sykehuset inngått samarbeidsavtaler i Malawi, Etiopia, India og Palestina. Utdanning i hjemland er det viktigste verktøyet. Vi ønsker å øke kvaliteten samt lage et godt system for undervisning og praksis til hospitanter som ankommer Oslo Universitetssykehus, og til norske sykepleiere vi sender ut til våre samarbeidsland. Vi søker derfor etter en fagutviklingssykepleier til vår avdeling, med ønsket oppstart 01.02.2023.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordineringsansvar for prosjekt.
 • Delegert personalansvar av ansatte under utveksling i prosjekt.
 • Medvirke til at faget sykepleie utvikles i prosjektene våre og at de skjer i overensstemmelse med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer.
 • Holde seg oppdatert i forhold til utviklingen i prosjektene og fagområdet global helse.
 • Identifisere og tilby faglige utviklingsmuligheter som kan stimulere til kontinuitet i prosjekt/avdelingen.
 • Tett samarbeid med alle partnere i prosjekt og internt med klinikk.
 • Bidra til kartlegging og oppfølging av læringsbehov i avdelingen.
 • Utvikle felles retningslinjer for alle prosjekt.
 • Ansvarlig for koordinering og monitorering av søknad og rapportskriving i prosjektene.
 • Reising må på beregnes i forbindelse med prosjektene.
 • Pga. at stillingen er nyetablert kan det tilkomme nye arbeidsoppgaver underveis, derfor et krav om at fagutviklingssykepleier er med på å forme denne stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med praksis av minst 5 års varighet.
 • Ønskelig med erfaring fra prosjekt.
 • Ønskelig med veilederkompetanse.
 • Gode skriveferdigheter.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Kan jobbe selvstendig og i team.
 • Er fleksibel.
 • Har kunnskap og forståelse for flerkulturelt helsearbeid.
 • Har Interesse for utviklingsarbeid.
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • En reise mot nytt og moderne sykehus.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
 • Lønn etter avtale og overenskomst.
 • Jobbe med og for helsepersonell fra andre kulturer.
 • Være med å gjøre faget global helse anerkjent internt og eksternt.