Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Fagutviklingssykepleier

Offentlig forvaltning

Seksjon Skedsmokorset er en av ni hjemmesykepleieavdelinger i Lillestrøm kommune. I tillegg til ordinære hjemmesykepleieavdelinger, består hjemmebaserte tjenester av seksjon trygghet og natt og praktisk bistand. Vår seksjon holder til sentralt på Skedsmokorset. Vi yter sykepleiefaglige tjenester til en bred brukergruppe med varierende grad av funksjonsfall. Seksjonen samarbeider tett med kommunens ulike avdelinger innenfor Helse og Mestring og frivillige organisasjoner. Seksjonen har 25 årsverk bestående av sykepleiere og helsefagarbeidere,  hvor av flere med videreutdanning. Det er et stort faglig engasjement i gruppen med fokus på primæroppfølging. Vi  jobber tett med brukere og pårørende for at de skal mestre hverdagen best mulig.


Vi søker etter en tydelig og trygg fagutviklingssykepleier som er opptatt av gode tverrfaglige vurderinger hvor brukermedvirkning står sentralt. Som fagutviklingssykepleier har du en nøkkelrolle i seksjonen hvor du skal bidra til å øke kvaliteten i tjenesten og jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid og utvikling. Fagutviklingssykepleier jobber tett med seksjonsleder og samarbeider med andre seksjoner i avdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Være aktivt ute i tjenesten med oppfølging og veiledning av brukere, pårørende og ansatte
 • Introduksjon av nytilsatte og oppfølging studenter/elever sammen med seksjonen
 • Identifisere og legge til rette for fagutvikling for de ansatte og slik sikre god og oppdatert fagkompetanse ved egen seksjon
 • Undervise internt/eksternt
 • Utarbeide fag– og kompetanseplaner i samarbeid med fagutviklingssykepleiere og rådgiver i hjemmebaserte tjenester
 • Definere, utarbeide og implementere prosedyrer og sikre interne rutiner
 • Utvikle sykepleiertjenesten i tråd med nasjonale føringer
 • Bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring
 • Bidra i avvik- og klagesaksbehandling i samarbeid med seksjonsleder
 • Stedfortreder for seksjonsleder

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant videreutdanning på masternivå 
 • Klinisk erfaring fra hjemmesykepleie
 • Geriatrisk vurderingskompetanse
 • Veiledningskompetanse
 • Aktiv bruker av IKT-verktøy,  god kjennskap til Gerica og Gat
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert og oppdatert 
 • Relasjonsbygger som bidrar til et godt arbeidsmiljø og samarbeider godt med andre yrkesgrupper og samarbeidspartnere.
 • Gode lederegenskaper
 • Gode pedagogiske evner
 • Gode samhandlingsevner
 • Aktivt vil bidra til å realisere våre målsettinger
 • Er strukturert, fleksibel, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Et levende fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss, evt så må dokumentasjonen tas med til et evt intervju