• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  13.02.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327277
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Fagutviklingssykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Valentinlyst hjemmetjeneste er det ledig en nyopprettet fast 100 prosent stilling som fagutviklingssykepleier.

Vi søker etter en tydelig og trygg fagutviklingssykepleier som er opptatt av gode tverrfaglige vurderinger hvor pasientmedvirkning står sentralt. Som fagutviklingssykepleier skal du bidra til å heve kvalitet på tjenestetilbudet til pasientene, være en pådriver for fagutvikling, en støtte til lederteamet og arbeide systematisk med faglig utvikling

Fagutvikler en funksjon som har delegert myndighet direkte fra enhetsleder innen sitt arbeids- og ansvarsområde og står for den praktiske driften av enhetens faglige utviklingsarbeid, delegert fra lederteam. Fagutvikler forventes å ha et nært samarbeid med lederteam og jobber på bestilling fra avdelingsleder/lederteam og fungerer som en støtte i utviklingsprosessen sammen med lederteam og den enkelte  avdelingsleder. Fagutvikler jobber systematisk og helhetlig i enheten og har et langsiktig perspektiv.

Valentinlyst hjemmetjeneste er en enhet som er i utvikling og vi har fokus på faglig utvikling. Vi har ett godt og inkluderende arbeidsmiljø og som fagutvikler hos oss blir du en aktiv deltager i ett tverrfaglig team bestående av sykepleiere, vernepleier, ergoterapeuter, helsefagarbeidere og avdelingsledere.

Enheten er en av 13 enheter som gir bistand til hjemmeboende innenfor ett geografisk område område. Vi har en svært varierende  pasientgruppe der ulike behov og sammensatte diagnoser gir rom for faglig utvikling for våre medarbeidere. 

Arbeidsoppgaver:

Fagutvikler skal avhengig av behovet på enheten sørge for:

 • I samarbeid med lederteam sørge for at det utarbeides prosedyrer og dokumenter for enheten i kvalitetssystemet, samt ha ansvar for at disse blir implementert, etterlevd og vedlikeholdt
 • At ny kunnskap implementeres i enheten, i nært samarbeid med lederteam.
 • Å initiere, utvikle, koordinere og bistå ved kompetanseutviklende aktiviteter på områder som er sentrale for tjenestekvalitet
 • Være en pådriver for fagutvikling
 • Tilrettelegge praktisk og teoretisk opplæring for nytilsatte i dialog med lederteamet.
 • At medarbeidere har tilbud om kompetanseheving -  internt.
 • Delta aktivt i opplæring  og oppfølging av kartleggingsredskaper som blant annet VIPS og HPH
 • Planlegge og gjennomføre fagdager i samarbeid med lederteam.
 • Utvikle og vedlikeholde samarbeidet med utdanningsinstitusjoner som videregående skole, høgskole og universitet.
 • Er enhetens kontaktperson ut mot eksterne samarbeidspartnere med hensyn til fagutvikling og kompetanseheving for ansatte.
 • Fagutvikler jobber helhetlig i enheten og har et langsiktig perspektiv. Dette betyr også ivaretakelse av fagutvikling til superbrukere/ressurspersoner.
 • Fagutvikler jobber 50 % klinisk og tilhører sitt eget arbeidslag hvor fagutvikler utfører oppgaver på lik linje med de andre på arbeidslaget. Det er viktig at fagutvikler jobber i miljøet for å kunne ha kjennskap til enhetens behov og utfordringer. 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med arbeidserfaring i minimum 3 år.
 • Relevant klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten
 • Relevant videreutdanning
 • Veiledningskompetanse
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide strukturert og målrettet i det daglige for å oppnå langsiktige målsetninger.
 • Du innehar meget gode samarbeidsevner.
 • God kommunikasjonsferdigheter
 • Gode IT kunnskaper
 • Du bidrar aktivt med ditt faglige engasjement og stabilitet til et høyt kompetansenivå og ett godt arbeidsmiljø på enheten
 • Evne til å takle et høyt tempo og gjøre gode vurderinger ved uforutsette hendelser.
 • Evne til å tydelig anerkjenne tverrfaglig kompetanse og er nytenkende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt og det er nødvendig med minst to referanser.

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkning på din arbeidsplan via ønskeplan. 50 prosent av stillingen vil være utviklingsarbeid og 50 prosent pasientnært arbeid med hver tredje helg.
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fagdager 
 • God opplæring og god veiledning fra din avdelingsleder
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  13.02.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327277
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune