• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327265
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Fagutviklingssykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier og vil bli med å bygge opp et fagmiljø?

Trygghetspatruljen har ledig en fast 100 prosent stilling som fagutviklingssykepleier.

Vi søker etter en tydelig og trygg fagutviklingssykepleier som er opptatt av gode tverrfaglige vurderinger hvor brukermedvirkning står sentralt.

Som fagutviklingssykepleier har du en nøkkelrolle i enheten hvor du skal bidra til å øke kvaliteten i tjenesten og jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid og utvikling. 
Fagutviklingssykepleier er en funksjon og jobber tett med lederteam ved enheten. 

Som fagutviklingssykepleier hos oss blir du aktiv deltager i et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og avdelingsledere.

Trygghetspatruljen som enhet legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse med fokus på en effektiv og kvalitetsmessig god brukerbehandling. 

Trygghetspatruljen består av ambulerende tjenester, vaktsentral og teknisk avdeling. Vi rykker ut 24/7 på ikke-planlagte oppdrag som respons på utløste trygghetsalarmer som vaktsentralen mottar.

Trygghetspatruljen har totalt sett ansvar for over 4300 trygghetsalarmer, samt annen velferdsteknologi som digital hjemmeoppfølging, epilepsialarmer, døralarmer og lokaliseringstjenester. Vi er sentrale og langt fremme i bruk av ny teknologi med deltagelse i innovasjonsprosjekter for utvikling av nye og/ eller forbedring av eksisterende tjenester til befolkningen - en jobb du vil få stor muligheten til å delta i og være en del av.

Med base i Trygghetspatruljen har vi hver natt syv patruljer fordelt i hele kommunen, samt én sykepleierbil som i tillegg til å rykke ut til planlagte og uplanlagte oppdrag, har bakvakt for alle sykehjem og helse- og velferdssenter. Vi kjører alltid to sammen på natt. På dag/kveld rykker vi kun ut til uplanlagte hendelser, og drifter da med tre biler med én person i hver bil.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Å være en pådriver for fagutvikling
 • Tilrettelegge teoretisk og praktisk opplæring til nytilsatte i dialog med lederteam.
 • Å være aktiv i opplæring, oppfølging og veiledning av ansatte.
 • Gjennomføre internundervisning.
 • Sørge for at ny kunnskap implementeres i enheten, i nært samarbeid med lederteam.
 • Å initiere, utvikle, koordinere og bistå ved kompetanseutviklende aktiviteter på områder som er sentrale for tjenestekvalitet.
 • Planlegge og gjennomføre fagdager i samarbeid med lederteam.
 • Introduksjon og veiledning av nytilsatte.
 • Oppfølging av studenter og elever

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med arbeidserfaring i minimum tre år.
 • Relevant videreutdannelse.
 • Klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten, fortrinnsvis hjemmesykepleie.
 • Veiledningskompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • Du har førerkort klasse B.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Personlige egenskaper:

 • Gjennom engasjement, godt humør, en profesjonell holdning og evnen til å kommunisere, klarer du å skape gode relasjoner med våre brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
 • Du har evnen til å takle høyt tempo og gjøre gode prioriteringer ved uplanlagte hendelser.
 • Du bidrar aktivt med dine positive egenskaper og ditt engasjement til et høyt kompetansenivå og godt arbeidsmiljø ved enheten.
 • Evne til å tenke nytt og være med på å utvikle våre tjenester.
 • Du har gode datakunnskaper.
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkning på din arbeidsplan via ønskeplan. 50 prosent av stillingen vil være utviklingsarbeid og 50 prosent pasientnært med helgearbeid.
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode utviklingsmuligheter og individuell opplæring.
 • Et godt og inkluderende faglig fellesskap og positivt arbeidsmiljø.
 • God pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327265
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune