Fagutviklingssykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå er vi på utkikk etter enn ny kollega som deler våre verdier og vil bli med på laget.

Ved medisinsk post 7 - kreft, blodsykdommer og lungemedisin, har vi ledig stilling som fagutviklingssykepleier. Stillingen er et 100 % vikarat i turnus med arbeid hver tredje helg, 50 % fag/50 % klinisk arbeid, fra 31.01.2022 - 31.01.2023

Er du spesialsykepleier, eller sykepleier med erfaring fra kreft, blodsykdommer, lunge eller palliasjon? Da ønsker vi å høre fra deg!

Å være ansatt hos oss innebærer å ha ansvar for å følge opp pasienter i ulike sykdomsfaser, utarbeide behandlingsplan og bidra til at våre pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet.

Ved post 7 utreder og behandler vi hovedsakelig pasienter med ulike kreft-, lunge- og blodsykdommer. Vi tilbyr blant annet medikamentell kreftbehandling, akuttbehandling av lungesyke pasienter, palliasjon og ambulerende oppfølging av lungepasienter.

Arbeidsmiljøet vårt er åpent, raust og trivelig. Respekt for pasienter og kollegaer står høyt, og vi er spesielt opptatt av likeverdig pasientbehandling.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i enhetens lederteam
 • Ansvar for undervisning og kompetanseheving
 • Opplæring og veiledning av medarbeidere i og utenfor enheten
 • Oppdatere avdelingens prosedyrer
 • Implementeringsarbeid
 • Utvikling av kompetanseportal

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra avdelingens fagfelt eller fra medisinsk avdeling
 • Ønskelig med spesialutdanning innenfor kreft, lindring, lunge eller avansert klinisk sykepleie, men er ikke et krav
 • Minimum to års sykepleiererfaring
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

 Personlige egenskaper:

 • Glad i å undervise
 • Samarbeide godt med ulike typer mennesker og ha evne til å bygge relasjoner
 • Løsningsorientert og nytenkende
 • Må kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • Har et stort faglig engasjement innen kreft, blodsykdommer, lungemedisin og lindrende behandling
 • Må være fleksibel, kunne håndtere stress og ha godt overblikk
 • Vi ønsker at du er pliktoppfyllende, har en positiv innstilling og bidrar til å opprettholde vårt gode og inkluderende arbeidsmiljø


Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen. Personlig egnethet vektlegges.