Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagsykepleier / sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker fagsykepleier / sykepleier til kirurgiske poliklinikker da vår nåværende går over i ny stilling.

Vi søker deg med erfaring på undervisning, opplæring, prosjektarbeid og forbedringsarbeid. 

Poliklinikkene arbeider hele tiden med å etablere det tilbudet pasientene våre behøver.  Vi skal ha relevant kompetanse og være oppdatert på ny forskning og utvikling på de ulike fagområdene våre. I dette arbeidet vil fagsykepleier delta både i prosjekter og ulike forbedringsarbeid som er i gang og som planlegges 

Deler av stillingen er som sykepleier i pasientbehandling på fagområdene ortopedi og plastikk kirurgi, med arbeidsoppgaver i team og i selvstendig pasientbehandling.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden.  Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med erfaring i opplæring og undervisning 
 • Kompetanse på prosjektarbeid med deltaking og gjennomføring, kunne vise til tidligere aktuelle prosjekt 
 • Kompetanse på forbedringsarbeid, prosess og gjennomføring 
 • God digital kompetanse på etablerte digitale systemer og nye digitale system som skal etableres 
 • Sykepleier med kompetanse på ortopedi og plastikk kirurgi
 • HHLR instruktør 
 • Mestre god norsk både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:

 • Klar og tydelig kommunikasjon, mestre å formidle til større og mindre grupper 
 • Fleksibel, kunne endre sine planer om det blir behov for det av ulike årsaker 
 • Trygg og erfaren i å tilrettelegge undervisning og opplæring 
 • Tydelig i rollen som fagsykepleier og som sykepleier ved poliklinikken
 • Positiv, løsningsorientert og selv ta ansvar for oppgavene som er lagt til fagsykepleier  
 • Trives med å arbeide selvstendig, kunne ta ansvar og finne rom og tid til å arbeide med oppgaver utenom pasientbehandlingen når muligheten kommer 
 • Kunne samarbeide med seksjonsleder med undervisning, opplæring, prosjekter og forbedringsarbeid
 • Trives med travle arbeidsdager, hvor ofte flere ting pågår samtidig 
 • Positiv med et godt humør 

Vi tilbyr:

 • En flott arbeidsplass, de beste kollegaer som hjelper og støtter hverandre
 • Høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer 
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Internopplæring og undervisning
 • Pensjonsordning via KLP