• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1176, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4851708
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Fagsykepleier/ Spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Nordseterhjemmet ligger i Bydel Nordstrand like ved Nordseter gård, og er et sykehjem bestående av to somatiske avdelinger og en skjermet avdeling, i tillegg til dagsenter og trygghetsavdeling. På Nordseterhjemmet vektlegger vi verdiene omsorg, arbeidsglede/humor, mot og raushet, som skaper et godt hjem for beboerne og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere. 

Vi har stort fokus på kvalitet og faglig utvikling, der medarbeidere jobber tett med personsentret omsorg. Det er beboerens behov og trygghet, som bygger grunnlaget på hvordan dagen vil se ut.

Nordseterhjemmet er et innovativt sykehjem som ønsker å benytte velferdsteknologiske løsninger i vårt arbeid, og ønsker derfor søkere med interesse for bruk av velferdsteknologi og digitalkompetanse.

Vi søker dyktige og svært engasjerte fagsykepleiere, som vil bli et positivt tilskudd hos oss i følgende stillinger:  

 • En fast 100 % stilling, somatisk avdeling f.o.m 01.02.23, med for tiden arbeid på dagtid i ukedagene og hver 3 helg dag/aften
 • Et 100 % vikariat, skjermet avdeling f.o.m 01.04.2023 -  31.01.2024 (med forbehold om endring), med for tiden arbeid på dagtid i ukedagene og hver 3 helg dag/aften

Kun elektroniske søknader
Intervjuer utføres fortløpende

Arbeidsoppgaver:

 • Fagsykepleier på avdelingen skal ha hovedansvaret for fag og kvalitet.
 • Ha ansvar for at den sykepleien som utøves er i overensstemmelse med myndighetenes, Sykehjemsetatens og sykehjemmets målsetning og krav.
 • Bidra til at Sykehjemsetatens ressurser utvikles og forvaltes på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.
 • Sikre kvaliteten og koordineringen av den direkte sykepleien på avdelingen sammen med avd.leder.
 • Ta initiativ og bidra til tverrfaglig samarbeid internt på avdelingen så vel som på sykehjemmet.
 • Koordinere, veilede og undervise medarbeidere, studenter, lærlinger og elever.
 • Samarbeide med kvalitetssjef om handlingsplaner, risikovurderinger og fagutvikling.
 • Være pådriver ved innføring av nye prosjekter.
 • Bidra til at etatens og sykehjemmets fagnettverk utvikles og styrkes.
 • Delta i det kliniske arbeidet ved sykehjemmet og direkte utøvelse av sykepleie.
 • Være stedfortreder ved avd.leders fravær.
  GENERELT
 • Medvirke til at Oslo kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag forankres i eget område/avdeling.
 • Medvirke til at HMS- og IA-arbeidet drives i samsvar med interne retningslinjer og målsetninger.
 • Sette seg inn i og etterleve etatens retningslinjer for sykefraværsoppfølging, herunder medvirkningsplikten.
 • Ivareta taushetsplikten etter gjeldende lovverk.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med min 2 års sykepleiererfaring innenfor demensområdet/psykiatri/geriatri. Minimum ett års videreutdanning innen relevant fagfelt som eks. palliasjon.
 • Bestått norsk C1/C2 høyere nivå eller tilsvarende muntlig og skriftlig, beherske språket på tilsvarende nivå under hele ansettelsesperioden.
 • Gode kunnskaper innen IKT
 • Ønskelig med erfaring i Gerica
 • Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) må fremlegges ved tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Interesse for geriatri
 • Evne til å videreformidle kunnskap og erfaring
 • Serviceinnstilt og setter beboernes ønsker og behov i fokus
 • Lederegenskaper ift. utvikling av sykepleierfaget.
 • Viser omsorg, arbeidsglede, mot, og raushet
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsfull og motivert til å lære
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Arbeid for tiden hver tredje helg/dagvakter i ukedagene.
 • Et aktivt læringsmiljø, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Aktivt arbeid med Bedre hverdagsliv og Personsentrert omsorg
 • Dyktige kollegaer med faglig kompetanse
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Hensiktsmessig oppgavedeling
 • Tilbud om å delta i demensomsorgens ABC
 • Kompetansegrupper innenfor: ernæring, palliasjon, sår, hygiene, etikk
 • Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold
 • Ltr 30-43 for fagsykepleier (502 400 - 624 100) , Ltr 32-46 for spesialsykepleiere (516 400-659 700). Vil varierer etter ansiennitet

Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no
Les mer om Oslo forsikring på www.oslo-forsikring.oslo.kommune.no

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1176, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4851708
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune