Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagsykepleier/ klinisk sykepleier i kombinert stilling

Offentlig forvaltning

Hva slags person ser vi etter?

Vår fagsykepleier tar fatt på nye utfordringer og vi ser etter henne etterfølger ved E3 ortopedisk sengepost.
Vi ser etter deg som trives med pasientrettet arbeid og som har klinisk erfaring, gjerne innen ortopedi og ivrer for sykepleiefaglig utvikling. Fagsykepleier skal bidra til å opprettholde, forbedre og videreutvikle fag- og kvalitetsarbeidet ved å legge til rette for utvikling, kunnskap, ferdigheter og holdninger ved seksjonen. Du vil i stillingen jobbe kombinert med fag 50 % og klinisk rettet arbeid 50 % i en tredelt turnus med hver tredje helg. Dere vil være to fagsykepleier som jobber i team, og sammen inngå i lederteamet ved seksjonen.

Litt om oss på ortopedisk sengepost:
Hos oss i Ortopedisk sengepost har vi 26 senger og behandler pasienter med ulike brudd-, hode- og traume skader. Vi behandler også pasienter med sår- og infeksjonstilstander. Vi er en faglig interessant og lærerik seksjon som behandler både øyeblikkelig hjelp pasienter og pasienter som opereres for planlagt kirurgi. Pasientene våre er i behov av gode og helhetlige pasientforløp fra innleggelse til utskrivelse.
Hos oss vil du få en spennende og innholdsrik stilling, hvor du får mulighetene til å jobbe variert og bygge kompetanse. Du vil jobbe i team og samarbeide tett med andre profesjoner og pårørende. Vi har et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og fysikalsk medisinsk avdeling. 
Dersom dette er noe for deg gleder vi oss til å se din søknad og ber deg skrive noe om hvorfor du er motivert for å søke denne stillingen. 


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring med klinisk arbeid innen ortopedi er en fordel
 • Ønskelig med relevant videreutdanning/master
 • Ønskelig med veiledningskompetanse
 • Erfaring med forbedringsarbeid
 • Erfaring med prosedyrearbeid
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert, endringsdyktig og fleksibel
 • Du er opptatt av kvalitet i arbeidet, er faglig nysgjerrig, søker kunnskap og holder deg faglig oppdatert
 • Du er selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Du liker å undervise enkeltvis og i grupper, og trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Du har et godt lag med folk og får frem det beste i dem
 • Personlig egnethet vil bli  vektlagt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som jobber aktivt med arbeidsmiljø. Vi har miljøgruppe som tar initiativ til bl.a. fredagslunsj, lønningskaffe og fester.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.