• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5378967
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 30.09.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Fagsykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen
Hvittingfoss er et lite tettsted helt sør i Kongsberg kommune, og er sentralt beliggende i forhold til byer i Vestfold og Telemark. Hvittingfoss bo- og behandlingssenter (HBBS) har 28 plasser for personer med behov for heldøgns omsorg. Sykehjemmet har ca 50 ansatte, og er organisert under seksjon for institusjoner og heldøgns omsorgsboliger. I tilknytning til sykehjemmet ligger dagsenter og omsorgsboliger som er organisert under andre seksjoner i kommunen.


De siste årene har det vært flere store endringer ved sykehjemmet. Vi har nå assisterende avdelingsleder og fagsykepleier, som gjør at vi kan jobbe med både fag og utvikling samtidig, noe de ansatte er veldig fornøyde med. Vi har flere medarbeidere som tar videreutdanning, og har generelt et høyt kompetansenivå hos våre medarbeidere.
Stillingen rapporterer til avdelingsleder.

Vi har nå ledig vikariat som fagsykepleier i perioden januar 2024 til og med desember 2025. 

Vi tilbyr

 • Et veldig godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer med lang erfaring
 • Stort fokus på fag og utvikling, med flere kollegaer som er i videreutdanning.
 • Faglig utvikling i form av blant annet kurs og internundervisning, samt mulighet for videreutdanning med gode stipendordninger.
 • Stor innflytelse på egen turnus, som utarbeides og evalueres i et HMS-perspektiv. Fagsykepleier jobber turnus med dagvakter og hver 6. helg langvakter (evt. hver 3. helg normalvakter).
 • Lavt sykefravær gjennom hele året
 • Tett oppfølging av leder
 • Gratis parkering med plass til alle
 • Røykfri arbeidsplass
 • Nettverk med fagsykepleiere, ledet av fagrådgiver i institusjonstjenesten
 • Turnustillegg på kr 15000 for sykepleiere med inntil 10 års ansiennitet, og 25000 kr for sykepleiere med mer enn 10 års ansiennitet.

Innhold i stillingen

 • Sykepleiefaglig ansvar
 • Fagutvikling
 • Frivillighetskontakt
 • Ansvarlig for pasientflyt
 • Veilede ansatte i utfordrende situasjoner
 • Leders rådgiver i saker av sykepleiefaglig karakter
 • Overordnet ansvar for oppfølging av nyansatte, studenter, elever og lærlinger
 • Bistå avdelingsleder/assisterende avdelingsleder og seksjonsleder ved behov
 • Stedfortreder ved avdelingsleder og assisterende avdelingsleders fravær
 • Delta og bidra faglig i fagmøter i seksjonen
 • Delta og bidra faglig i kommunale fagutvalg
 • Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten, følge opp internkontroll, lovverk og planarbeid
 • Overordnet ansvarlig for velferdsteknologi og oppfølging av vedtak knyttet til bruk av teknologi
 • Overordnet ansvar for at samtykkevurderinger og vedtak om tvang kapittel 4A dokumenteres i henhold til lovkrav
 • Ansvar for etisk refleksjon på arbeidsplassen
 • Dialog/kontakt med pårørende

Krav og ønsker til deg
Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant arbeidserfaring.

 • Gode dataferdigheter, f. eks bruk av Word, Excel, Power Point, Teams mm.
 • Kunne beskrive, oppsummere, analysere og vurdere aktuelle forhold i caser som oppstår
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Etablere, lede og vedlikeholde samarbeid internt og eksternt
 • Ferdighet til å reflektere over egen praksis og regulere egne følelser. Kunne ta tilbakemeldinger.
 • Ferdighet til å tilegne seg oppdatert og relevant kunnskap
 • Evne til å jobbe kunnskapsbasert
 • Evne til å motivere andre
 • Gode samarbeidsevner
 • Etablere og vedlikeholde en arbeidsallianse/relasjon
 • Forholde seg til rammer

Ønskede egenskaper

 • Beherske de vanligste IKT-verktøyene (GAT, Profil, Compilo o.l.) 
 • Du er strukturert og systematisk, evner å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Kunne bruke ulike plattformer for kompetanseheving (KS-læring, VAR, GLUP)
 • Du er kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du har stor arbeidskapasitet, og kan jobbe både selvstendig og i team
 • Du er tydelig og raus overfor kollegaer
 • Du evner å gi og ta imot veiledning
 • Du har en pedagogisk tilnærming
 • Du har evne til å lytte
 • Du har en positiv innstilling og ønsker/plikter å være med på å videreutvikle et godt arbeidsmiljø 

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisasjon som sykepleier.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5378967
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 30.09.2023