Ledig stilling

Oslo kommune

Fagsykepleier

Offentlig forvaltning

 

ER DU DEN VI SØKER ETTER?

Bydel vestre Aker satser nå for fullt på fag, kvalitet og kompetanse og ønsker med dette å styrke fagkompetansen i hjemmesykepleien. Derfor søker vi nå etter deg som har et brennende engasjement for sykepleiefaget og ønsker å videreutvikle våre tjenester til beste for våre brukere, pårørende og ansatte. 

Vi oppretter nå nye fagsykepleier stillinger til alle våre 4 distrikt. Fagsykepleier skal jobbe både pasientnært og tett opp mot fagenheten som består av fagutviklingssykepleier, AKS sykepleier, Geriatrisk sykepleier, farmasøyt, ernæringsfysiolog, kreftkoordinatorer og ressursperson på velferdsteknologi.

Hjemmetjenestens  4 distrikter er fordelt etter geografi. Vi jobber tett med saksbehandler, fysioterapeut og ergoterapeut opp mot  brukerne og ansatte i distriktet. Vi har i tillegg et team for hverdagsmestring, praktisk bistand og egen nattjeneste.  

Stillingen er 100% på dagtid med arbeid hver 3.helg. Tiltredelse krever godkjent politiattest.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve sykepleiefaglige oppgaver og bidra til «Best practice» på tjenestestedet
 • Bidra til å sikre gode, trygge og koordinerte pasientforløp etter utskrivelse fra helsehus/sykehus, og ha særlig fokus på mottak og overganger
 • Ivareta nyansatte med god Onboarding
 • Forbedringsarbeid med fokus på fremtidens sykepleieroller
 • Mål om å bidra til gode læringsmiljøer for studenter og elever.
 • Gi veiledning, råd, støtte og undervisning til andre tjenesteansvarlige på laget, samt til brukere og pårørende
 • Tilrettelegge og koordinere opplæring for ansatte i henhold til gjeldende kompetanseplan
 • Bidra til å sikre det tverrfaglige arbeidet og god samhandling internt og eksternt
 • Delansvar for å implementere utviklingstiltak
 • Implementere fagutviklingstiltak i samarbeid i samarbeid med fagressurser som kreftkoordinator, spesialkonsulent, AKS sykepleier, demenskoordinator
 • Delta aktivt i fagnettverk
 • overordnet ansvar for legemidler og narkokontroll

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med relevant videreutdanning.
 • Erfaring med særlig fokus på hjemmebaserte tjenester kan kompensere for ønsket formelt krav til videreutdanning.
 • Erfaring med forbedringsarbeid er ønskelig
 • Mål- og resultatorientert. Arbeidsplassen er opptatt av jobbe strukturert og målrettet
 • Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad
 • Faglig trygg og engasjert
 • Du må være en god pådriver og evne å være synlig
 • Høy grad av gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å formidle, motivere og engasjere andre for å sikre felles måloppnåelse
 • Evne til å lede utviklingsprosesser i samarbeid med leder og fagenheten
 • Vi forventer at du har et godt humør og bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Muligheter til å påvirke egen arbeidsdag
 • Spennende oppgaver i nyopprettet stilling i hjemmetjenesten
 • Tett samarbeid med leder, koordinator og fagenheten
 • Et godt faglig stimulerende miljø
 • 35,5 timers arbeidsuke, med arbeid hver 3. helg. Kun dagtid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønnstrinn 44