Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i elektrofag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig undervisningsstilling i elektrofag med tiltredelse etter avtale.
Det kan være aktuelt med heltidsstilling eller mindre stillingsbrøker.

Vi søker deg som

 • har kunnskap om elektrofaget og ønsker å utvikle og dele denne kunnskapen med andre
 • ønsker å bidra til andres utvikling og å holde deg faglig oppdatert
 • har utdanning på minimum fagskolenivå og gjerne relevant praksis innen faget
 • er ryddig og strukturert og har gode datakunnskaper
 • jobber godt både selvstendig og sammen med andre
 • er positiv, løsningsorientert og fremtidsrettet

Vi tilbyr

 • godt arbeids- og fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse
 • et godt samarbeid på tvers av teamet, med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • mulighet for kompetanseutvikling og faglig fordypning
 • en selvstendig jobb med mulighet for å påvirke faglig og organisatorisk utvikling
 • voksne studenter som ønsker kompetansepåfyll og nye muligheter
 • trivelige lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • lønn etter gjeldene avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • Inntil 100 % fast undervisningsstilling innen elektrofag. Mindre stillingsbrøker kan også være aktuelt.
 • Tiltredelse etter avtale
 • Arbeidssted: Gjøvik

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i heltids- og nettbaserte studier innenfor elektrofag
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Arbeid i team og tverrfaglig samarbeid om undervisning og veiledning
 • Samarbeid med arbeidslivet for faglig oppdatering og utvikling av "beste praksis"
 • Nettverksutvikling og utvikling av fagområdet vil være en del av jobben
 • Ta del i forbedringsarbeidet i avdelingen og skolen generelt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi søker medarbeidere med utdanning på fagskoleingeniør/ingeniør/bachelor- eller sivilingeniør-/masternivå
 • Relevant praksis etter endt utdanning teller positivt, gjerne innen energiverk eller el-installasjon
 • Pedagogisk utdanning er ønskelig, men er ikke nødvendig fra oppstart
 • Pedagogisk utdanning kan tas ved siden av jobb etter nærmere avtale

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.