Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i bærekraft og sirkulærøkonomi

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har nyopprettet undervisningsstilling i bærekraft og sirkulærøkonomi fra 01.08.22.

Bærekraft og sirkulærøkonomi blir stadig viktigere for hele vårt samfunn. Det er også et av våre satsningsområder. Vi har derfor opprettet en ny undervisningsstilling, slik at vi kan fokusere ytterligere på dette i flere av våre utdanninger. Som lærer i bærekraft og sirkulærøkonomi vil du undervise innen flere av våre fagretninger, blant annet helse, elektro, landbruk, industriell teknologi og logistikk. Vi ser etter deg som i dag jobber med miljø og samfunnsansvar, og som ønsker å utvikle og dele denne kunnskapen med andre.

Vi søker deg som

 • er opptatt av miljø og samfunnsansvar
 • evner å sette miljø og samfunnsperspektiv inn i ulike fagområder
 • har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • ønsker å jobbe med voksne og engasjerte studenter
 • er en fagperson som ser nytten av samarbeid og tverrfaglighet
 • er strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner og gode datakunnskaper
 • ønsker å holde deg oppdatert og utvikle din kompetanse innen fagfeltet

 Vi tilbyr

 • godt arbeids- og fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse
 • et godt samarbeid på tvers av teamet, med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • mulighet for kompetanseutvikling og faglig fordypning
 • en selvstendig jobb med mulighet for å påvirke faglig og organisatorisk utvikling
 • voksne studenter som ønsker kompetansepåfyll og nye muligheter
 • lønn etter gjeldene avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • 100 % fast stilling innen fagområdene:
  • miljø/etikk og samfunnsansvar
  • bærekraft/ sirkulærøkonomi/miljøutvikling
  • miljølære og kjemi
 •  Tiltredelse 01.08.2022 eller etter avtale

 Arbeidsoppgaver

 • undervisning i heltids- og nettbaserte studier, samt moduler
 • ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen i tråd med skolens kvalitetssystem, lærerplaner og aktivitetsplaner
 • arbeid i team og tverrfaglig samarbeid om undervisning og veiledning
 • samarbeid med arbeidslivet for faglig oppdatering og utvikling av "beste praksis"
 • utvikling av fagområdet vil være en del av jobben
 • ta del i forbedringsarbeidet i avdelingen og skolen generelt

 Ønskede kvalifikasjoner

 • vi søker medarbeidere med utdanning på bachelor eller masternivå, relevant erfaring kan kompensere dette kravet
 • vi søker medarbeidere med kompetanse innen minst ett, og helst flere av fagområdene
 • relevant praksis etter endt utdanning er ønskelig
 • pedagogisk utdanning kan tas ved siden av jobb etter nærmere avtale

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.