Fagskolen Innlandet - Undervisningsstillinger i SCM/logistikk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig inntil to undervisningsstillinger i SCM/logistikk fra 01.02.22.

Vi søker etter både heltids og deltidsansatte. Har du en faglig relevant jobb i dag, innen lager, innkjøp, transport og SCM i en privat eller offentlig virksomhet?  - Søk da vel!

Søknadene behandles fortløpende.

 Vi søker deg som

 • er en god lagspiller, relasjonsbygger og nettverksbygger, som er strukturert, som liker å jobbe med mennesker, som er utviklingsorientert og har evne til å lede
 • har glimt i øyet, gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig og kan like å jobbe med voksne studenter
 • er en inspirerende fagperson som også er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
 • er ryddig og strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner og gode datakunnskaper
 • har en framoverlent holdning til endring og utfordringer og trives med å holde deg oppdatert og utvikle din kompetanse innen fagfeltet

Vi tilbyr

 • mulighet for kompetanseutvikling og faglig fordypning i nåtid og fremtid.
 • en selvstendig jobb med mulighet for å påvirke faglig og organisatorisk utvikling
 • et spennende og utfordrende fagmiljø med fokus på mennesket, utvikling og læring av voksne studenter med fagbrev på vei til å bli mellomledere
 • et godt samarbeid på tvers av teamet, med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen 

 Fagområder:

 • SCM ( supply chain management) ledelse av verdi og forsyningskjeder
 • transport/distribusjon/lager
 • innkjøp/anskaffelser
 • bærekraftig miljøutvikling
 • kontinuerlige forbedrings- /utviklingsmetoder og prinsipper i verdikjeden
 • økonomi og logistikkledelse
 • digitalisering av verdikjeden
 • produksjons- og service logistikk

Arbeidsoppgaver

 • stillingen innebærer arbeid i team og tverrfaglig samarbeid om undervisning og veiledning
 • undervisning på fagskole er delvis prosjektrettet og vil også innebære undervisning i nettklasser
 • det fokuseres på å utvikle faglig "beste praksis" gjennom tett samarbeid med arbeidslivet
 • rekrutteringsarbeid, nettverksutvikling og utvikling av fagområdet vil være en del av jobben

Kvalifikasjoner

 • høyskole-/universitets-/fagskoleutdanning innen SCM-/ logistikkfag
 • erfaring fra SCM/logistikk- transport/lager/innkjøp i privat eller offentlig sektor er ønskelig
 • kunnskap om kontinuerlig forbedrings-/utviklingsmetoder og -prinsipper i forsyning og verdikjeden
 • det er en fordel med erfaring fra arbeid med ulike datasystemer f.eks. ERP, WMS, planlegging og innkjøps-systemer
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, men er ikke nødvendig fra oppstart
 • pedagogisk utdanning kan tas ved siden av jobb etter nærmere avtale

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.