Fagskolen Innlandet - Undervisningsstillinger i bygg- og anleggsfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig to faste undervisningstillinger i inntil 100% i Bygg- og anleggsfag.

 Vi søker deg som

 • har variert erfaring fra ulik henholdsvis byggevirksomhet og anleggsvirksomhet, gjerne prosjektering, prosjektarbeid og drift
 • er glad i faget ditt og liker å dele din kompetanse
 • liker å kommunisere med voksne studenter
 • er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
 • er ryddig og strukturert
 • har gode generelle datakunnskaper
 • erfaring fra bruk av digitale planleggings-, beskrivelse- og kalkulasjonsprogrammer er en fordel, gjerne også 3D modellering
 • kan jobbe selvstendig og er opptatt av å dele din kunnskap med både studenter og kolleger

Vi tilbyr 

 • godt arbeids- og fagmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • fleksibilitet i arbeidstid og omfang
 • voksne og motiverte studenter
 • fine lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • mulighet til faglig fordypning og utvikling, og godt faglig samarbeid med kolleger og bransjen
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • Fagskolen Innlandet har behov for både byggfaglærer og anleggsfaglærere med snarlig tiltredelse/ etter avtale

Arbeidsoppgaver 

 • undervisning innenfor Byggfag og Anleggsfag som prosjektering og konstruksjon, drift, prosjektstyring og ledelse, areal- og reguleringsplaner og kommunalteknikk
 • ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning og evalueringsarbeid i tråd med skolens kvalitetsrutiner, studieplaner og aktivitetsplaner i team

 Kvalifikasjoner

 • vi søker medarbeidere med god og variert praksis innen faget og bransjen, helst med kompetanse på ingeniør/bachelor- eller sivilingeniør/master-nivå
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, men kan ordnes senere i samarbeid med skolen

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.