Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i økonomifag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig undervisningsstilling i økonomifag inntil 100% fast stilling fra 1. oktober 2021.

Fagskolen Innlandet er i sterk vekst og det er behov for å styrke det faglige miljøet med en ny lærer innenfor økonomi og ledelsesfag. Kontorsted er på skolens campus på Gjøvik. 

 Vi søker deg som

 • har kompetanse og interesse for økonomifag
 • har faglig bredde og kan se faget i en større sammenheng
 • har bred og solid erfaring
 • er levende opptatt av fagområdene
 • er glad i å formidle faget til andre

Vi tilbyr

 • et spennende og utfordrende fagmiljø med fokus på mennesket, utvikling, læring og kompetanse
 • voksne og motiverte studenter
 • godt samarbeid på tvers av avdelinger, med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • tilrettelegging for kompetanseutvikling og faglig fordypning
 • fine lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen 

 • 100 % fast stilling ledig fra 01.10.2021 eller etter nærmere avtale
 • stillingen vil inngå i team der tverrfaglighet vil være viktig
 • stillingen vil være knyttet til utdanninger innenfor tekniske fag og økonomi- og ledelsesfag
 • i tillegg til undervisning, vil stillingen bli tillagt oppgaver innenfor faglig utvikling
 • noen av studentene vil studere på heltid, mens andre vil være knyttet til nettstøttede deltidsutdanninger

Arbeidsoppgaver 

Undervisning og faglig utvikling innenfor fagområdene:

 • økonomistyring
 • ledelse
 • markedsføringsledelse
 • nyskaping og entreprenørskap
 • logistikk
 • faglig ledelse

Kvalifikasjoner 

 • relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen nevnte fagområder
 • praktisk erfaring vil bli vektlagt, gjerne fra bransjer som skolen utdanner kandidater til
 • faglig bredde vil bli vektlagt
 • god digital kompetanse er nødvendig
 • kompetanse innen digital markedsføring vil være positivt
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, men kan også tas etter tilsetting
 • god lagspiller som forstår viktigheten av at relasjoner og god kommunikasjon er avgjørende for at en organisasjon skal fungere
 • strukturert og utviklingsorientert 

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.