Fagskolen Innlandet - Undervisningsstillinger i logistikk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har inntil 2 ledige 100% faste undervisningsstillinger i logistikk fra 01.08.2021.

Vi søker deg som

 • har glimt i øyet, gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • liker å jobbe med voksne studenter
 • er en inspirerende fagperson som også er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
 • er ryddig og strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner og gode datakunnskaper
 • har en framoverlent holdning til endring og utfordringer og trives med å holde deg oppdatert og utvikle din kompetanse innen fagfeltet

Vi tilbyr

 • et spennende og utfordrende fagmiljø med fokus på mennesket, utvikling, læring og kompetanse
 • voksne og motiverte studenter
 • godt samarbeid på tvers av avdelinger, med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • tilrettelegging for kompetanseutvikling og faglig fordypning
 • fine lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingene

 • 100% faste stillinger med tiltredelse 1. august 2021 eller så snart som mulig etter skolestart
 • Fagskolen Innlandet har behov for å styrke og utvikle seg på logistikkområdet og søker deg som har lyst til å jobbe i et interessant og utviklende, tverrfaglig miljø med hovedvekt på følgende fagområde:
  • Produksjons- og service logistikk
  • SCM( supply chain management)
  • Samferdsel og transport
  • Bærekraftig miljøutvikling
  • Kontinuerlige forbedrings- /utviklingsmetoder og prinsipper i verdikjeden
  • Lean- og Just-in-time-filosofien
  • Innkjøp og leverandørsamarbeid
  • Økonomi og logistikkledelse
  • Digitalisering av verdikjeden

Arbeidsoppgaver

 • stillingen innebærer arbeid i team og tverrfaglig samarbeid, med fokus på undervisning og veiledning.
 • undervisning på fagskolen er delvis prosjektrettet og vil også innebære undervisning i nettklasser
 • det fokuseres på å utvikle faglig "beste praksis" gjennom tett samarbeid med arbeidslivet
 • rekrutteringsarbeid, nettverksutvikling og utvikling av fagområdet vil være en del av jobben
 • aktuelle fagområder er som nevnt i kapitelet Om stillingen

Kvalifikasjoner

 • høyskole-/universitets-/fagskoleutdanning innen logistikk-, økonomi- og ledelsesfag
 • solid erfaring fra logistikk i industri og/eller varehandel og god kjennskap til produksjonsprosessen er ønskelig
 • kunnskap om Lean- og Just-in-time-filosofi og kunnskap om kontinuerlig forbedrings-/utviklingsmetoder og -prinsipper i verdikjeden
 • det er en fordel med erfaring fra arbeid med ERP-systemer
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, men er ikke nødvendig fra oppstart. Pedagogisk utdanning kan tas ved siden av jobb etter nærmere avtale

Egenskaper

 • vi ønsker deg som er en god lagspiller, relasjonsbygger og nettverksbygger, som er strukturert
 • som liker å jobbe med mennesker, som er utviklingsorientert og har pedagogiske evner
 • gode leder- og kommunikasjonsegenskaper er en fordel

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.