Detaljer


Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i anleggsfag

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling i anleggsafag med tiltredelse snarest/etter avtale.

Vi søker deg som

 • har variert erfaring fra ulike typer anleggsvirksomhet, prosjekter og drift
 • liker å kommunisere med voksne studenter
 • er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
 • er ryddig og strukturert
 • har gode generelle datakunnskaper
 • erfaring fra bruk av digitale planleggings-, beskrivelse- og kalkulasjonsprogrammer er en fordel, gjerne også 3D modellering

Vi tilbyr

 • godt arbeids- og fagmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • fleksibilitet i arbeidstid og omfang
 • voksne og motiverte studenter
 • fine lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • mulighet til faglig fordypning og utvikling, og godt faglig samarbeid med kolleger
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling i anleggsfag med tiltredelse snarest/etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • undervisning innenfor anleggsfag, anleggsdrift, prosjektstyring og ledelse, konstruksjonsfag, areal- og reguleringsplaner og kommunalteknikk
 • ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning og evalueringsarbeid i tråd med skolens kvalitetsrutiner, studieplaner og aktivitetsplaner i team

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • vi søker medarbeidere med god og variert praksis innen faget og bransjen, helst med kompetanse på ingeniør/bachelor- eller sivilingeniør/master-nivå
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, men kan ordnes senere i samarbeid med skolen
 • du bør være løsningsorientert, kreativ og samarbeidsorientert, men kunne jobbe selvstendig, og være opptatt av å dele din kunnskap med både studenter og kolleger

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.