Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fagsjef virksomhetsoppfølging skole

Vi forsterker oppfølgingen av virksomhetslederne i stavangerskolen og søker fagsjef for virksomhetsoppfølging på skoleområdet. Virksomhetslederne i skolen har en viktig rolle som øverste leder, vi anerkjenner dette ved å styrke den daglige oppfølgingen og systemarbeidet fra arbeidsgiversiden.

Den nyopprettede stillingen hører inn under stab for Oppvekst og utdanning, som utgjør det største tjenesteområdet i Stavanger kommune. Oppvekst og utdanning består av områdene skole, barnehage og barn unge og familie. Vi jobber samlet for å tilby helhetlig og kvalitativt gode tjenester til barn og unge. Staben har om lag 40 medarbeidere og vi er teamorganisert. Skoleområdet består av 47 skoler med rundt 16 300 elever fordelt på 29 barneskoler, 14 ungdomsskoler, 3 oppvekstsenter og en 1-10-skole. I tillegg har vi Johannes læringssenter, Stavanger kulturskole og Lenden skole og ressurssenter som gir tilbud til elever med psykiske lidelser og psykososiale vansker.

Fagsjefen vil ha delegert linjelederansvar fra kommunalsjef skole, inkludert daglig personaloppfølging for rundt halvparten av virksomhetslederne. Det helhetlige lederansvaret for tjenestekvalitet, personal, økonomi, HMS, internkontroll og kommunikasjon vil være hos kommunalsjef. 
Virksomhetene i stavangerskolen får i dag pedagogisk og personalfaglig støtte av erfarne rådgivere i staben i tjenesteområdet oppvekst og utdanning. Som fagsjef vil du være eier av virksomhetsoppfølgingsteam skole. Du vil, sammen med koordinator for teamet, bidra til prioriteringer, progresjon, samt effektiv og fullført saksbehandling i virksomhetene. Du vil også ha ansvar for å identifisere forbedringspunkter i støtten til virksomhetene og bidra til å utbedre støtten.  

Fagsjef vil rapportere til kommunalsjef skole.

Arbeidsoppgaver:

Daglig personaloppfølging for rundt halvparten av virksomhetslederne i stavangerskolen. Oppfølgingen kan bestå av ledersamtaler, sykefraværsoppfølging, permisjonssøknader og systematisk HMS arbeid fra arbeidsgiversiden.
Være eier av team virksomhetsoppfølging skole.
Være stedfortreder for kommunalsjef skole ved behov.
Ha eierskap for saksarbeid i forbindelse med saker til politisk behandling innen skoleområdet etter avtale med kommunalsjef skole.
Lage rammer, utarbeide strukturer og strategier for ønsket felles praksis på virksomhetsnivå
Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen etter avtale med kommunalsjef

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning og kjennskap til skolen som arbeidsplass og på systemnivå.
Relevant ledererfaring. Ledererfaring fra offentlig sektor er en fordel.
Relevant videreutdanning innen ledelse, fortrinnsvis på masternivå.
Gode digitale ferdigheter.
God forståelse av helheten i opplæringsløpet (1-10. trinn)
Erfaring og kompetanse innen arbeidsrett, opplæringslov og skolens læreplanverk er ønskelig og vil bli vektlagt.
For søkere med godkjent lærerutdanning, solid ledererfaring og dokumentert gode resultater fra skoleområdet, kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

 • er åpen, inkluderende og samarbeider godt med andre
 • evner å delegere oppgaver og ansvar, og tør å utfordre
 • skaper oppslutning om felles mål og verdier
 • er utviklingsorientert
 • har svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
 • er robust og har stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr:

 • en allsidig, utfordrende og nyopprettet lederstilling i et kompetent fagmiljø
 • ansattgoder som kollektivordningen HjemJobbHjem, bedriftsidrettslag og kunstforening, rabatt på treningssentre, svømmehall mm.
 • kontorlokaler sentralt i Stavanger sentrum, med innendørs sykkelparkering, garderober og kantine
 • stillingskode 945400 - leder og lønn etter avtale
 • pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • fleksibel arbeidstid