Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagsjef publikum

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være med å utvikle Sykehusapotekene HFs publikumsavdelinger?   

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Sykehusapotekene HF utvikler og realiserer morgendagens legemiddelforsyning, trygger legemiddelberedskapen, samt styrker rådgivningen til sykehus og pasienter om håndtering og bruk av legemidler. Utviklingen skjer i tett samarbeid med sykehus lokalt og Helse Sør-Øst RHF regionalt.

Vi søker Fagsjef publikum i Seksjon Fag i Fagavdeling ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Avdelingen er faglig støtte til våre sykehusapotek. Vi bidrar med rådgivning, veiledning og oppfølging til sykehusapotekene innenfor våre fire fagområder; publikum, sykehusleveranser, produksjon og farmasøytiske tjenester. Vi bidrar i prosjekter, bistår ved innføring av beste praksis med god kvalitet, bidrar til økonomisk bærekraft og arbeider med kompetanseutvikling. 

Dine viktigste oppgaver vil være å ha ansvar for fagområdet publikum. Det betyr at du skal samkjøre og utvikle relevante arbeidsprosesser slik at avdelingene møter sykehusene og pasientens behov. Du skal bygge kultur og beste praksis gjennom tett samarbeid med avdelingsledere i våre sykehusapotek og med fagsjefene for de øvrige fagområdene. En stor del av utviklingsarbeidet foregår igjennom et nasjonalt samarbeid med de andre sykehusapotekforetakene i Norge.  

Kvalifikasjoner:

Master i farmasi/cand.pharm/master i klinisk farmasi eller tilsvarende
Minimum tre års erfaring fra apotek
Kjennskap til sykehus- og sykehusapotekdrift vil være en fordel
Ledererfaring vil være en fordel
Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

I rollen som fagsjef for publikum må du evne å se muligheter og ha gjennomføringsevne. Du må være selvstendig og ha evne til å få et fagområde til å vokse og utvikle seg videre. Det forventes at du kommuniserer godt, samt klarer å skape gode relasjoner både internt og med våre samarbeidspartnere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse, og du må kunne kjenne deg igjen i, og identifisere deg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst. 

Vi tilbyr:

En spennende og utfordrende jobb i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag.
Dyktige og engasjerte kolleger
Lønn etter avtale 
Gode pensjons- og forsikringsordninger 
Helse Pluss