Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagsjef medisin/Seniorforsker medisin

Offentlig forvaltning

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade, og er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har universitetsfunksjoner, har et aktivt innovasjons- og forskningsmiljø med nasjonalt og internasjonalt nettverk, flere akademiske bistillinger ved Universitetet i Oslo, OsloMET og Norges Idrettshøyskole, samt gjesteprofessorer fra flere utenlandske universitet.

Det er ca. 30 pågående ph.d.-prosjekter og flere mastergradsprosjekter tilknyttet Sunnaas. Sykehuset publiserer 70-80 vitenskapelige publikasjoner pr år. Brukere og brukerorganisasjoner er sterkt involvert i kliniske studier og innovasjonsprosjekter. Forskningsavdelingen består av det nasjonale kompetansesenteret TRS, bevegelseslaboratoriet, klinisk fysiologisk laboratorium, klinisk kjemisk laboratorium og røntgenlaboratoriet i tillegg til forskerne, og har samlet 71 årsverk.

Vi søker etter en engasjert person, som tar initiativ og som brenner for rehabilitering. Du er en pådriver som har erfaring med forskning og ønsker å bidra inn i forskningen her på Sunnaas sykehus. Hos oss vil du jobbe med andre høyt faglige og motiverte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Vi jobber tverrfaglig og har et sterkt fokus på kvalitet. Vi er opptatt av at den som kommer inn til oss skal trives og at den totale sammensetningen av teamet skal fungere optimalt, så vi vil legge vekt på personlig egnethet i utvelgelsen.

Vi lyser med dette ut et treårig engasjement som Fagsjef medisin/seniorforsker. Stillingen er i utgangspunktet en 100% stilling. Det åpnes imidlertid for ansettelse i en mindre stillingsprosent i kombinasjon med annen relevant stilling. Nærmeste overordnet er Forskningsdirektør.

Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende. Ved intern ansettelse kan en annen stilling bli ledig i foretaket.  

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere og bidra i sykehusets forskningsaktivitet
 • Være en aktiv bidragsyter i søknadsprosesser om ekstern finansiering
 • Være en bidragsyter i forbindelse med strategiske forskningsprosesser
 • Være en nettverksbygger og brobygger internt, nasjonalt og internasjonalt innenfor eget fagområde
 • Stimulere til nye doktorgradsprosjekter
 • Bindeleddet mellom klinikk og utdanningsinstitusjoner
 • Bidra til fagutvikling og kunnskapsbaserte behandlingsprogrammer
 • Gi veiledning til fag- og gruppeansvarlige leger
 • Gi faglige råd og samarbeide med klinisk ledelse om utvikling av fagfeltet
 • Kontakt med universiteter og høgskoler og andre eksterne miljøer innen fagfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Medisin, cand. med.
 • Doktorgrad og forskningskompetanse
 • Erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi eller andre tilgrensende fagdisipliner

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids-, veilednings- og gjennomføringsegenskaper
 • Evne til tverrfaglig samarbeid
 • Stor gjennomføringsevne
 • Evne til å bidra til videreutvikling av forskningsaktivitet på Sunnaas, samt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. 
 • Etterlevelse av våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede 

Vi tilbyr:

 • Engasjement 100% stilling, tre år
 • Ansettelse og lønn etter nærmere avtale
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid