Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Fagradiograf SPECT/CT

Offentlig forvaltning

Vi søker engasjert fagradiograf til SPECT/CT ved nukleærmedisinsk seksjon! Nukleærmedisinsk seksjon ved Sykehuset Østfold er plassert på Kalnes. Vi er i dag 8 dyktige radiografer og bioingeniører som jobber sammen hver dag for å gi pasientene våre et godt tilbud. Vi har mest dagarbeid hos oss, men også noe kveldsarbeid. Vi har en PET/CT og en SPECT/CT, og vi utfører totalt litt over 3000 nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger per år. Vi legger vekt på godt samarbeid med nukleærmedisinere, radiologer, sekretærer og fysiker og jobber stadig med å forbedre vårt tilbud til pasientene. Vil du være med oss videre for å sikre dette?

Ved eventuell intern ansettelse vil det bli annen radiografstilling ledig ved nukleærmedisinsk seksjon. Legg inn info i søknad om du er interessert i denne.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i daglig drift ved nukleærmedisin
 • Opplæring og undervisning
 • Utarbeidelse og optimalisering av prosedyrer og protokoller 
 • Optimalisering og oppfølging av apparatur 
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Delta i fagtemagruppe
 • Bidra til faglig utvikling innen eget fagfelt
 • Bidra til engasjement og positivitet for å sikre fagutvikling 

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig radiografutdanning og med norsk autorisasjon som radiograf
 • Kompetanse og erfaring innen nukleærmedisin og SPECT/CT
 • Videreutdanning i nukleærmedisin 

Personlige egenskaper:

 • Du er ryddig og strukturert
 • Du er engasjert i nukleærmedisin som fag
 • Du er aktiv i møter og samarbeider godt med andre yrkesgrupper 
 • Du er fleksibel
 • Du er positiv til å implementere nye metoder og bidra til et bedre tilbud for pasientene

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid med andre yrkesgrupper 
 • Engasjerte kollegaer som jobber sammen hver dag for å gi pasientene et godt tilbud 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP 

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.