Ledig stilling

Kongsberg kommune

Fagrådgiver Helse og omsorg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har en nyopprettet stilling i Helse- og omsorgstjenesten, seksjon Samordnede tjenester for hjemmeboende (STH). Seksjonen organiserer hjemmetjenesten, dagsenter for hjemmeboende, praktisk bistand, hjelpemiddeltjenesten, rehabilitering og Skinnarberga helsehus som tilbyr korttidsopphold, rehabilitering, avlastning og lindrende behandling.

Som fagrådgiver hos oss vil du være en viktig bidragsyter til kvalitetsheving og utviklingsarbeid i en allerede godt utviklet helse- og omsorgstjeneste. Stillingen er organisert i stab hos seksjonsleder og skal være en bidragsyter for å nå seksjonens overordnede målsetninger. Fagrådgiver inngår i seksjonens tverrfaglige ledergruppe. Stillingen er fast 100 %.

Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag, hvor fagutvikling og innovasjon vektlegges. Du vil være med på å forme stillingens innhold, i tillegg til retning og fokus i tjenestene.

Ansvarsområder som ligger til stillingen:

 • Bidra til helhetlig og effektiv tjenesteutvikling innenfor kommunens rammer, nasjonale føringer og lovverk
 • Ansvar for kvalitetsutvikling i STH i samarbeid med kvalitetsrådgiver i Helse og omsorg
 • Ansvaret for kvalitetssystemet, deltaker i kvalitetsrådet (rutiner/prosedyrer) på seksjonsnivå (Compilo)
 • Ha en pådriverrolle/ansvar i utviklingsarbeid, kvalitetssikring og kompetanseutvikling i samarbeid med Tjeneste- og utviklingsavdelingen (TUA)
 • Ansvarlig for å lede og utvikle seksjonens tverrfaglige faggruppe. Oppfølging av seksjonens kompetanseplan, årsplan, årshjul.
 • I samarbeid med seksjonsleder å representere seksjonen i utviklingsarbeid på tvers av seksjoner innen Helse og omsorg
 • Bistå seksjonsleder i utarbeidelse og oppfølging av prosjekter og planer både i seksjonen, men også tverrsektorielt
 • Overordnet ansvar for studenter og elever i seksjonen
 • Bistå seksjonen i interne og eksterne tilsyn og revisjoner
 • Stedfortreder for seksjonsleder

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov.

Vi tilbyr

 • En selvstendig stilling med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø i en endringsorientert organisasjon
 • Dyktige kollegaer med høye ambisjoner på vegkommunen
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksitidsordning 
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale

Krav og ønsker til deg

 • Endringsorientert med gode strategiske egenskaper
 • Er fremtidsrettet, nytenkende og engasjert
 • Handler på eget initiativ og tar ansvar for resultatet
 • Er analytisk og setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Evner å systematisere eget arbeid og arbeide selvstendig
 • Trives i rollen som formidler av fag- og utviklingsprosesser
 • Har god mellommenneskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • Er positiv med et godt humør
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid som leder, rådgiver eller prosjektleder med liknende arbeidsoppgaver i kommune- eller spesialisthelsetjenesten, eventuelt statlig forvaltning
 • God kjennskap til helselovgivningen
 • Prosjektlederfaring og kompetanse i prosesskartlegging (eks. LEAN) er en fordel
 • Gode IKT-kunnskaper og god innsikt i bruk av digitale arbeidsverktøy er en forutsetning for å løse arbeidsoppgavene

Personlig egnethet for stillingene vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant helsefaglig høyskole- eller universitetsutdanning, minimum på bachelornivå.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.