Fagrådgiver Arkitektur og ombruk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Trøndelag Fylkeskommune søker ny fagrådgiver Arkitektur og Ombruk. Fagrådgiver Arkitektur og Ombruk vil bli tilsatt i Team Kvalitet i Seksjon Eiendom, og vil ha fagansvar for rådgiving og prosedyrer innenfor byggfagene og ombygging av byggematerialer. Kontorsted vil være Steinkjer eller Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes. Fagrådgiver Arkitektur og ombruk rapporterer til Teamleder.

Arbeidsoppgaver:

Faglig ansvarlig for vedlikehold og utvikling av seksjonenes prosjekteringsanvisninger innenfor byggfagene.
Faglig ansvarlig for utvikling av prosjekteringsrutiner for ombruk av byggematerialer i byggeprosjekt, herunder design for ombruk og interne utviklingsprosjekter innen sirkulærøkonomi.
Ansvarlig for implementering og utvikling av prosjekteringsrelaterte IT-verktøy. 
Yte faglig bistand og rådgivning til tilknytning til prosjekter og forvaltningsoppgaver slik at TrFK’s prosjekteringsanvisninger blir ivaretatt i samspillsfaser og øvrig prosjektering og utførelse.

 

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning på mastergrad eller bachelor-nivå innen bygg/arkitektur. 
Følgende erfaringer og kompetanse er nødvendig/vil bli tillagt vekt:

 - erfaring fra prosjektering og bruk av digitale modelleringsverktøy
 - erfaring fra prosjektadministrasjon og ulike entrepriseformer
 - kompetanse på klima og miljø
 - kompetanse på ombruk av byggematerialer og sirkulærøkonomi
 - kunnskap om off. anskaffelse
 - kunnskap om kvalitets- og kontrollsystemer


Personlige egenskaper:

 - Utviklingsorientert og initiativrik
 - Faglig engasjert og motiverende
 - Samarbeidsorientert
 - Målrettet og strukturert
 - Involverende og inkluderende

Vi tilbyr:

- Utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
- Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
- Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.