Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Faglig rådgiver

Offentlig forvaltning

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) er initiert og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst. Tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetanse-spredning innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. NKROP skal både støtte og drive ulike prosjekter og tiltak som ved bruk av kunnskapsbasert praksis bidrar til bedre helse, livskvalitet og funksjonsnivå for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Vi holder til på Kjonerud kompetansesenter utenfor Hamar. Tjenesten har 12 fast ansatte fordelt på ca. 11 stillinger. I tillegg har vi tilknyttet prosjektstillinger og stipendiat-/postdoktor stillinger. Som andre nasjonale kompetansetjenester er NKROP omfattet av en omstillingsprosess som kan få betydning for oppgaver og innhold i tjenesten fra 2024.

En sentral oppgave ved NKROP er å drive opplæring til ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Opplæringen gjennomføres i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale samarbeidspartnere. En sentral målsetting er at alle helseforetak skal bruke behandlingstilnærminger som integrerer rus-, psykiske- og somatiske helsetjenester. Et annet mål er at ulike helseregioner, helseforetak og kommuner har kunnskaper og erfaringer med bruk av samhandlingsmodeller - først og fremst ACT- og FACT-modellene. 

Nasjonale kompetansetjenester har en definert virketid. NKROP er omfattet av denne beslutningen og vil fra 2024 kunne få endrede ansvarsoppgaver og innhold i tjenesten. Vi søker etter en faglig rådgiver i en engasjement stilling for snarlig tiltredelse med mulighet til fast stilling fra 2024.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, administrere og gjennomføre opplæring, formidling, kurs og konferanser
 • Bidra i utvikling av nye opplæringsprogrammer 
 • Bidra i utvikling av digitale opplæringssystemer
 • Samhandle med andre nasjonale og regionale tjenester
 • Gjennomføre modelltrofasthetsvurderinger  
 • Delta i regionale faglige nettverk

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole eller universitetsutdanning innenfor helse- og sosialfag
 • Mastergrad og/eller annen relevant tilleggskompetanse
 • Bred erfaring med undervisning og opplæring 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Bred erfaring innen rus og psykisk helsefeltet, også klinisk erfaring
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og samhandling på forskjellige nivåer 
 • Erfaring med bruk av digitale undervisningsverktøy

Personlige egenskaper:

Samarbeidsevner, fleksibilitet, raushet, grundighet, systematisk, effektiv, datakyndig, pedagogiske ferdigheter og evne til å engasjere. Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En stilling med stor grad av fleksibilitet, et godt arbeidsmiljø, et sterkt fagmiljø og utviklingsmuligheter
 • Den som ansettes vil ha kontorplass og arbeide ut fra Kjonerud Kompetansesenter i Stange kommune (ca. 1,5 km fra Hamar Stasjon).  
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Mulighet for fast ansettelse
 • Oppstartsdato kan tilpasses

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.