Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Faglig leder og drivkraft for IKT-Service

Lovisenberg Diakonale Sykehus satser på fagområdet ehelse og IKT og har stor tro på å bygge og utvikle dette viktige fagområdet med egne ansatte, og vi søker derfor etter en som vil være en faglig veileder og drivkraft for vårt 1 og 2. linje team.

Vi tror du har jobbet noen år innenfor IKT-support (1 og 2 linje) og har et ønske om å få et større ansvar, dvs. du er trygg på det faglige samt liker å lære og lære bort. For å lykkes i denne rollen er det viktig at du liker å jobbe hands-on selv og har utdanning og erfaring fra IKT. I tillegg til fagansvaret vil du ha personalansvaret for tre ansatte.

Avdeling eHelse og IKT (EIKT) består av dyktige medarbeidere som ivaretar drift og forvaltning av sykehusets IKT- og medisinsk-tekniske løsninger. Avdelingen er organisert i fire enheter (IKT-service, Forvaltning, Medisinsk teknisk samt Teknologi og utvikling). Den ledige stillingen vil lede IKT-service teamet og du vil være en sentral bidragsyter i EIKT-avdelingen, hvor god service og support er svært viktig for oss og klinikkene. Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Du vil få erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.

Erfaring og kompetanse / Kvalifikasjoner:

 • IKT utdannelse (fagbrev/høyskole), relevante IT-sertifiseringer vil være et pluss
 • God teknisk forståelse og interesse for å lære og holde deg faglig oppdatert
 • Erfaring fra arbeid innenfor 1. linje og 2. linje oppgaver, infrastruktur, brukerutstyr og applikasjoner
 • Erfaring fra fagområder som tilgangsstyringssystemer, AD, tanking og patching av PCer, Citrix/tynnklienter, printere, nettverk, telefoniplattformer, Intune, etc. er ønskelig
 • Erfaring fra Microsoft samhandlingsplattformen (Teams, Viva etc.) er en fordel

Noen sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tekniske planer for utstyr og løsninger med nødvendig fornyelse
 • Administrativ (og teknisk) forvaltning og videreutvikling av IT-utstyr og løsninger
 • Identifisere, foreslå og gjennomføre forbedringstiltak
 • Klargjøring av utstyr
 • Installering og konfigurasjon av systemer
 • Programvare og hardware oppgraderinger
 • Oppsett av PCer, tynnklienter og mobiler inklusiv «asset management»
 • Support og service – 1. og 2. linje support for våre ansatte på sykehuset og daglige driftsoppgaver
 • Opplæring og brukerveiledning
 • Samarbeid med og avlaste andre enheter i EIKT avdelingen. Samspill med medisinsk teknisk seksjon og interesse for medisinsk teknisk løsninger vil være en fordel
 • Oppdatere og vedlikeholde dokumentasjon og interne rutiner
 • Personalledelse
 • Delta i prosjekter
 • Leverandøroppfølging

Personlige egenskaper:

 • Du motiveres av å hjelpe brukere med tekniske problemer
 • Løsningsorientert og proaktiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Vi ser etter en person som er deltagende, interessert i å lære, og som liker å prøve seg på nye utfordringer
 • Liker høyt tempo og et miljø hvor «det skjer mye»
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og variert arbeidsdag med interessante faglige utfordringer
 • Sosiale aktiviteter i regi av avdelingen
 • Hyggelige og dyktige kollegaer i et miljø med fokus på å være bruker – og løsningsdrevet.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Fast stilling 100 %