• Bedrift
  Eigersund kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2021
 • Sted:
  EGERSUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  EGERSUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4218506
 • Se her for andre jobber fra Eigersund kommune

Faglig koordinator

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Faglig koordinator har et overordnet faglig ansvar sammen med leder, og skal jobbe systematisk med kvalitets - og kompetanseutvikling for å sikre gode pasientforløp. Som faglig koordinator er du med og sette preg på enhetens utvikling og blir en sentral aktør i forbindelse med endringsprosesser, og er en viktig kulturbygger. 

Arbeidsoppgaver:

Lede og koordinere tjenestetilbudet i enheten.

Forbedre kvaliteten i tjenesten ved å legge til rette for utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger for å sikre gode pasientforløp

Jobbe systematisk med fag- og kompetanseutvikling gjennom å indentifisere opplæringsbehov og kvalitetssikre praktiske prosedyrer.

Ansvar for internundervisning, utarbeide og gjennomføre undervisningopplegg. 

Ansvar for å utarbeide og implementere rutiner, retningslinjer i den daglige driften. Være en pådriver for og mestre bruk av digitale verktøy inn mot våre fagsystemer.

Daglig ledelse av personalet i henhold til informasjon, fordeling av arbeidsoppgaver, kommunikasjon og trivsel i et arbeidsfellesskap. 

Legge til rette for og støtte opp om at enheten arbeider i tråd med prinsipper og føringer for hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

Ha fokus på brukermedvirkning og samarbeid med pårørende, samt lede nettverksmøter. 

Faglig koordinator har fag/journalansvar, kartlegger pasienters behov for helsetjenester og forbereder saker til tiltaksteam.

Stedfortreder for leder 

Kvalifikasjoner:

Søker må ha autorisasjon som sykepleier.

Ønskelig med erfaring fra endringsarbeid samt veiledning og/eller fagutvikling.

Vi søker engasjert, samlende og kompetent medarbeider med interesse for fagfeltet hjemmesykepleie.
Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid og faglig integritet knyttet til ledelse.

Søker må ha interesse for og fokus på kvalitets - og utviklingsarbeid og bidra til at forskningsbasert kunnskap forbedrer våre helsetjenester.

Evne til tverrfaglig tilnærming i pasientoppfølgingen.

Evne til å motivere og veilede medarbeidere i det daglige, samt evne til kreativitet og nytenking innen tjenesteområde.

Stor arbeidskapasitet, må takle periode med høyt arbeidstempo. 

Du evner å skape oppslutning i forbindelse med innføring av systemer, rutiner 
Du er i stand til å skape trygghet og samarbeid rundt endringsprosesser
Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt, og kunne bidra positivt i jobbfellesskapet

Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig

Vi tilbyr:

 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø
 • Du blir en del av det kommunale nettverket for faglige koordinatorer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.


Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

Stillingen krever gyldig politiattest og skal leveres før tiltredelse.

 
 • Bedrift
  Eigersund kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2021
 • Sted:
  EGERSUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  EGERSUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4218506
 • Se her for andre jobber fra Eigersund kommune