Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Fagleder ved Husebyjordet omsorgsboliger

Offentlig forvaltning

Husebyjordet omsorgsboliger ble bygget i 2013 og ligger sentralt på Skedsmokorset. Husebyjordet omsorgsboliger er et bofellesskap for personer med demens. Huset har 5 kollektiv med til sammen 34 leiligheter. Her jobber en tverrfaglig gruppe med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, musikkterapeut og aktivitør. Avdelingen er preget av godt faglig miljø, godt samarbeid, faglig fokus og mye godt humør. Vi er en samlet arbeidsgruppe som brenner for å yte faglig gode tjenester til våre brukere, og gi de gode dager og hverdagsmagi.

Vi har innført LEAN som metode for kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi verdsetter at våre medarbeidere skal ha faglig utvikling og tilrettelegger for opplæring og kurs.
Vi ønsker oss en motivert og engasjert fagleder som kan bli en del av vårt arbeidsmiljø og være med på å utvikle seksjonen videre.

Kvalifikasjoner:

 • Du har 3-årig sykepleieutdanning, og har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du har minst 2 års klinisk relevant erfaring.
 • Du har erfaring som koordinator eller fagleder i kommunehelsetjenesten
 • Du har erfaring fra å jobbe med personer med demens 
 • Du er interessert i geriatri og demens / psykisk helse.
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Gerica.
 • Du har erfaring i bruk av GAT.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.
 • Du har gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten

Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet.Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet. 

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Du må ha et stort engasjement for eldreomsorg
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling.
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og samarbeid.
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver.
 • Opplæring og veiledning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid. 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen.
 • Dagarbeider med 37,5 timer /uke.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet