Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fagleder Salerudveien

Vi har ledig en 100% stilling som fagleder i Salerudveien boliger.      
 
Salerudveien boliger er en døgnbemannet omsorgsbolig som ligger på Skedsmokorset, og består av to enheter med i alt 19 kommunale leiligheter og en «brukerstyrt seng». Boligen er en del av avdeling psykisk helse og avhengighet.
Vi har fokus på recovery. Med det mener vi fokus på å bidra til at beboere gjenvinner ferdigheter til å bli «sjef» i eget liv og i egen tilfriskning. Vi ønsker å bidra til en mest mulig selvstendig tilværelse der beboerne mestrer egen hverdag. For noen betyr dette en målrettet jobbing mot etablering i bolig uten døgnbemanning.
Vi ønsker å bidra til håp om at det er mulig å leve meningsfylte, gode liv på tross av psykisk sykdom, og/ eller rusavhengighet. 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til videreutvikling og implementering av fag, prosedyrer og internkontroll for å sikre kvalitet og forutsigbarhet i tjenesteutøvelsen
 • Sikre at det daglige faglig arbeidet på tjenestestedet utøves i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne rutiner og prosedyrer
 • Samarbeide tett med teamkoordinatorer og seksjonsleder.
 • Støtte og veilede personalet i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaksplaner
 • Fokus på brukermedvirkning og en recoveryorientert tilnærming
 • Samarbeid med bruker, pårørende og andre instanser
 • Opplæring og veiledning av vikarer og nyansatte
 • Oppfølging av turnus og vaktbok
Kvalifikasjoner
 • Helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskolenivå med relevant videreutdanning
 • Annen relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med lignende arbeid
 • Erfaring fra arbeid med psykose- og rusproblematikk
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort for personbil
Personlige egenskaper
 • Evner å ha Lillestrøm kommunes verdigrunnlag «Tillit, nyskapning og inkludering» som grunnleggende verdier når alle arbeidsoppgaver skal utføres
 • Er faglig dyktig, engasjert og inspirerende
 • Har evne til etisk refleksjon og det å utøve etisk praksis
 • Verdsetter andre yrkesgruppers kompetanse og dele sin egen
 • Holder fast ved langsiktige mål og tåler å stå i utfordringene på veien dit
 • Har evne til å veilede andre og til selv å ta imot veiledning
 • Er tydelig og robust
 • Er fleksibel, liker en viss grad av uforutsigbarhet og kan ta i et tak der det trengs
 • Er lojal, pliktoppfyllende og løsningsorientert
 • Har godt humør og raushet i yrkesutøvelsen
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Ta med vitnemål og attester til et evt. intervju. Tilfredstillende politiattest må fremlegges før tiltredelse.