Ledig stilling

Kristiansund kommune

Fagleder/rørleggerkontrollør

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % fast stilling som fagleder eller rørleggerkontrollør ved Kommunalteknikk.

Kommunalteknikk har 88 ansatte med ansvar for vannforsyning, avløp og rensing, vei, park samt viktige oppgaver på miljø/forurensing. VA-avdelingen har 38 ansatte med stort og variert fagmiljø.

Arbeidsområder
 • kontroll av offentlige og private VA-anlegg
 • behandling av søknader om sanitærinstallasjoner
 • tilsyn, måleravlesning og annen oppfølging av private vannmålere
 • innføring av digitale vannmålere
 • vedlikeholde database/arkiv for vannmålere
 • oppdatering ledningskartverk
 • andre forefallende oppgaver tilhørende fagområdet
 • eventuelt deltakelse i vaktordning
Kvalifikasjonskrav
 • rørlegger med fagbrev, eventuelt relevant utdanning fra teknisk fagskole
 • gode IKT-kunnskaper
 • god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • sertifikat minimum klasse B
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • mesterbrev som rørlegger
 • praksis relevant for arbeidsoppgavene
 • innsikt og erfaring med VA-drift og vedlikehold
Personlige egenskaper 
 • strukturert og nøyaktig
 • dine arbeidskolleger beskriver deg som en lagspiller
Vi tilbyr
 • en variert og spennende arbeidshverdag
 • dyktige og erfarne kolleger
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.