Fagleder - merkantil 

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagleder for inntak, administrasjon, drift samt noe økonomi i voksenopplæringen.

Lillestrøm voksenopplæring på Skedsmokorset har ca. 450 elever og 30 ansatte. Skolen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt grunnskole. Skolen deltar i et nasjonalt forsøk - FVO- med modulbasert opplæring i grunnskolen for voksne.  Voksenopplæringen har ansvar for gjennomføring av nasjonale prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerskapsprøve. Vi jobber utviklingsrettet og systematisk med å utvikle et godt arbeids- og læringsmiljø for deltakere og ansatte.

Arbeidsoppgaver:

Til skolens lederteam søker vi en merkantil fagleder som skal ha driftsansvar for alle merkantile oppgaver. Vi ønsker oss en medarbeider med utdannelse og/eller erfaring med merkantilt arbeid, økonomi/administrasjon og ledelse. Vedkommende får ansvar for skolens driftsoppgaver, og skal koordinere arbeidet til de tre merkantilt ansatte konsulentene.  Fagleder har ansvar for å arrangere samfunnskunnskapsprøvene og samarbeide med rektor om å rapportere elever i Nir og økonomi i Visma. Fagleder skal ha forvaltningsansvar for elever og oppfølging av våre saksbehandlingssystemer Nir og Visma.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høgskole/universitetsutdannelse
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling
 • Kjennskap til forvaltningsloven, integreringsloven og opplæringsloven 
 • Erfaring med bruk av Visma voksenopplæring, Nir og Visma Enterprise
 • Erfaring med, og kunnskap om, voksenopplæring er en forutsetning. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du må være nøye, systematisk, ryddig og kunne jobbe selvstendig i et hektisk miljø med mange utfordringer
 • Du må ha gode kommunikasjons-, samarbeidsevner og ha god systemforståelse for lover og forskrifter på området, særlig integreringsloven og forvaltningsloven
 • God humør og eget initiativ er en fordel

Vi tilbyr:

 • Jobb i et spennende fagmiljø med frihet til å påvirke stillingens innhold, og mulighet til å være med på å utvikle skolens administrative system og rutiner
 • Vi tilbyr gode kommunale vilkår, så som pensjon i KLP, forsikringer og bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Fagleder lønnes etter kompetanse, ansiennitet og erfaring