Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Fagleder med personalansvar

Offentlig forvaltning

Selbu videregående skole ligger vakkert til ovenfor sentrum av Selbu i et område med både barneskole, ungdomsskole, videregående skole og idrettshall. Våre elever kommer hovedsakelig fra Neadalføret, det vil si Selbu og Tydal kommune.

Som en av de minste skolene i Trøndelag, er vår visjon å være nær og lærende. Selbu videregående skole jobber etter prinsipper knyttet til tillitsbasert ledelse, klart forankret i verdiene profesjonalitet, åpenhet, tydelighet og respekt. Hos oss får du muligheter til personlig utvikling ved en kollektivt orientert skole.


Vi har, per i dag, ca 120 elever og 40 ansatte. Vi er en kombinert videregående skole med både yrkesfaglige, bygg-, elektro-, helse og omsorgsfag og studiespesialiserende programområder. Som en del av vårt tilbud kan alle elever velge idrett, musikk og teaterensemble som valgfag. Det siste er i samarbeid med den lokale kulturskolen.


Vi har en lang tradisjon for samarbeid både med privat næringsliv og offentlige tjenesteytere. I den forbindelse har vi søkelys på kvalitativt god og virkelighetsnær undervisning, samt elevmedvirkning.


Pendleravstand til Stjørdal og Trondheim er henholdsvis 40 og 60 minutter.

Arbeidsoppgaver:

-      Personalansvar
-      Budsjettansvar
-      Pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid
-      Administrasjon
-      Noe undervisning må påregnes
Fagleder inngår i skolens ledergruppe og bidrar til å løse skolens oppgaver til enhver tid. Det betyr at arbeidsoppgaver kan endres og fordeles ut fra ledergruppas samlede kompetanse. 

Kvalifikasjoner:

-      God kjennskap til og gjerne erfaring med skoleledelse
-      Lederutdanning er ønskelig
-      Kompetanse og erfaring innenfor noen av de nevnte arbeidsoppgavene
-      Undervisningskompetanse videregående skole
-      Høyskole- eller universitetsutdanning
-      God digital kompetanse

Personlige egenskaper:

-      God til å bygge relasjoner med og mellom ansatte, elever, skole og foresatte.
-      Engasjert, samskapende og endringsvillig
-      Være en tydelig og positiv leder
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

-      Lønn etter gjeldene avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune
-      Gode etter- og videreutdanningsmuligheter Trivelig arbeidsmiljø