• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3912452
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Fagleder for oppvekst og forebygging i kommunalavdeling for Undervisning og oppvekst.

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig en 100 % fast stilling som fagleder for oppvekst og forebygging i kommunalavdeling for Undervisning og oppvekst. Avdelingen har et stort ansvarsområde og rommer blant annet barnevernet, helsestasjon, PPT, grunnskoler og barnehager

 

Fagleder for oppvekst og forebygging skal være en faglig ressursperson innenfor område forebyggende tjenester og enheter i Familiens hus. Enhetene i Familiens hus ivaretar oppgaver som er av stor betydning for barn og unge i Halden, og deres foresatte og familier. Enhetene arbeider målrettet for å utvikle barn og unges opplevelse av tillit, trygghet, mestring og kompetanse.

I vedtatt kommunedelplan for Oppvekst er det skissert fem målsetning for kommunens arbeid med barn og unge:

- Alle barn får en best mulig start på livet
- Halden er en god kommune å vokse opp i, der alle barn og unge opplever trygghet, god helse, trivsel og omsorg

- Halden har et helhetlig læringsløp med opplevelse av motivasjon, mestring, læring og glede i samspill med andre
- Halden bidrar til at de unge involveres i beslutning som berører dem.
- Halden har foreldre og foresatte som deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritiden

 

Disse målene skal realiseres ved bl.a å arbeide med forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats og samtidig øke samhandling mellom foreldre og ulike tjenester.

Vi søker deg med engasjement for tidlig og helhetlig innsats, tverrfaglig og samordnet samhandling, samarbeid med interne og eksterne aktører, og visjoner for utvikling av gode og virkningsfulle oppveksttjenester. 

Stillingen skal bidra sikre at oppgaver utføres i henhold til lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser. Fagleder for oppvekst og forebygging skal være en faglig støtte for kommunalsjefen og bidra til gode beslutningsgrunnlag for avgjørelser på området. Det vil også være ansvar rettet mot ivaretakelse av oppgaver opp mot Familiens hus, og da særlig rettet mot barnevernet og helsestasjonen. I tillegg vil fagleder ha ansvar for å videreutvikle og samordne arbeidet i kommunalavdelingens enheter og bidra til forbedring, forenkling og utvikling. Det er også tillagt oppgaver knyttet til kommunalavdelingens kvalitetssystemer.


Kommunalavdelingens tjenester retter seg mot barn og unge i alderen 0-18(25) år. Kommunalavdelingen jobber systematisk med å utvikle forebyggende tiltak i tjenestene sine. Avdelingen består av fire fagledere (barnehage, skole og oppvekt), en økonomirådgiver og direktør.

 

Avdeling for undervisning og oppvekst søker nå en engasjert og utviklingsorienterte medarbeider, med god kompetanse og evner til å utvikle området videre.

 

Vi kan tilby:

- En selvstendig og utfordrende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

- Godt samarbeid i et inkluderende team som bidrar til utvikling.

- Et hyggelig og godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.

- Fleksitidsordning

- Telefongodtgjøring

 

Dine ansvars- og arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Oppfølging av budsjetter (Familiens hus og Familiens hus prosjekter)
 • Tilrettelegge for tjenesteutvikling innenfor tjenesteområdet
 • Gjennomføring og utvikling av Halden Ungdomsråd
 • Tilskuddsordninger, søknader og rapportering
 • Samordning på tvers av enheter og tjenesteområde
 • Kvalitetsarbeid og oppfølging av enhetslederne i Familiens hus
 • Ivareta/videreutvikle kvalitetssystemer innad i kommunalavdelingen
 • Strategisk planlegging av tjenesteområdet
 • Statistikk og rapportering
 • Ansvar for saker til politisk behandling alt: Ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak
 • Økonomioppgaver og ressursfordeling.

 

 

Det forutsettes at den som ansettes har gode samarbeidsevner, tåler endringer godt og liker å arbeide i et hektisk miljø. Har god evne til å se sine arbeidsoppgaver i et helhetlig perspektiv.

 

 

Vi ønsker at du:

- Er samarbeidsvillig og løsningsorientert

- Kan arbeide selvstendig, men også i team

- Tar ansvar for framdrift i eget arbeid, videreutvikling av faglig kompetanse og personlig utvikling

- Er fleksibel, har gode samarbeidsevner og et godt humør

- Jobber strukturert, er kvalitetsbevisst, trives med endringer, utfordringer og med høyt tempo

- Har god rolleforståelse

- Er faglig trygg og komfortabel med en synlig rolle i kommunalavdelingen

 

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Fortrinnsvis sosialfaglig høgskoleutdanning med bred kunnskap om ulike lovverk med god kunnskap om kommunal- og statlig forvaltning. Det er ønskelig med erfaring fra barnevernsarbeid. Annen relevant høgskoleutdanning/bachelor grad eller master kan komme i betraktning.

Du må ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og du bør ha god kunnskap om offentlig forvaltning og politiske styringssystemer:


Du må ha kjennskap til:

Barnekonvensjonen

Lov om barnevern

Lov om barn og foreldre

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Gyldig politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3912452
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune