Ledig stilling

Kongsberg kommune

Fagleder/ driftsleder renseanlegg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) tilhører enheten Tekniske tjenester. Seksjonen er organisert i 3 avdelinger: vann, avløp og renovasjon. Seksjonen har for tiden 27 ansatte.


Kort om stillingen
Vi har ledig en 100% stilling som fagleder/driftsleder renseanlegg. Stillingen innebærer drift av kommunens 3 renseanlegg (Sellikdalen/Kongsberg, Hvittingfoss og Efteløt.)
Stillingen er underlagt og rapporterer til seksjonsleder VAR.


Innhold i stillingen

Som fagleder/ driftsleder har du ansvar for trygg og effektiv rensing av tilført avløpsvann og for at gjeldende miljøkrav til utslipp følges. Fornyelse av renseanleggene i Sellikdalen/Kongsberg og Hvittingfoss i nær fremtid innebærer at fagleder får spennende utfordringer og mulighet til å påvirke fremtidige løsninger.

Hovedoppgaver

 • Drift av renseanleggene i Kongsberg, Efteløt og Hvittingfoss.
 • Daglig oppfølging av driftspersonell.
 • Fagansvar
 • Oppfølging av økonomi.
 • Være i forkant i planlegging og gjennomføring av nødvendige endringer som følge av drift, miljøkrav eller endrede forutsetninger.
 • HMS og godt arbeidsmiljø.

 

  Vi tilbyr

 • Miljø- og samfunnsnyttig arbeid.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Beredskapsvakt må påberegnes.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra drift av avløpsrenseanlegg eller prosessanlegg.
 • God teknisk innsikt og kunnskap.
 • Kompetanse på internkontroll
 • God kunnskap med data/FDV til å håndtere driftsoppgaver.
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Du må ha evne til å samarbeide og ha god kommunikasjon ovenfor interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du vektlegger et godt arbeidsmiljø.
 • Gode norskkunnskaper med gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Formelle kvalifikasjonskrav
Relevant høyskoleutdanning, minimum på bachelornivå. Fagskoleutdanning kombinert med lang arbeidserfaring fra relevant fagfelt kan erstatte utdanningskrav.
Søker må ha gyldig førerkort.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.