Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Fagleder

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. I kommunalområdet bo- og miljøtjenester vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor egen arbeidsplass. Hos oss har vi fokus på sømløse tjenester der ansatte bistår ved behov på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner der det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi ambisiøse mål om å bli Norges beste på vårt fagfelt. Det er et stort fagmiljø i bo- og miljøtjenester, hvor kurs og kompetanseheving holdes på tvers av seksjoner. 

Alle tjenestene våre er forankret i menneskerettigheter nedfelt av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og den nasjonale veilederen til Helsedirektoratet “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming”.

Hvam boliger er en døgnbemannet bolig hvor det bor seks mennesker som har behov for hjelp til dagliglivets gjøremål med individbaserte tjenester. Vi har som mål å ha trygge rammer, gi gode tjenester og skape et godt hjem for de som bor her. Samtidig er vi opptatt av at det skal være en fin arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø. Teknologi og innovasjon er viktig for oss i tiden fremover og det skal være en naturlig del av samarbeidet, sammen med målrettet miljøarbeid og somatisk helsehjelp. Boligen ligger sentralt på Skjetten i nærhet til kollektiv transport.

Nå søker vi deg som er dyktig, motivert og engasjert for målrettet miljøarbeid og faglig utvikling, gjerne med erfaring innen lignende jobb og arbeid med målgruppen. Slike kvalifikasjoner tenker vi vil danne grunnlag for et godt og utviklende miljø for alle som vil være med på laget.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Fortrinnsvis praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser 
 • Praktisk erfaring med å utarbeide og følge opp tvangsvedtak etter hol. kap. 9  
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd  
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten 
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica 
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi 
 • Erfaring med medikamenthåndtering 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig. 
 • Det må fremlegges gyldig politiattest, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd 

Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten 

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne 
 • Du har et stort engasjement for brukergruppen 
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med tjenestemottakere, pårørende og kolleger 
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team 
 • Du er endringsvillig  
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Du er tydelig og har en god formidlingsevne
 • Du klarer å skille sak og person 
 • Fleksibel og se helheten 

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor 
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss.