Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Eigersund kommune

Fagleder

Offentlig forvaltning

Søker du nye utfordringer, brenner du for de som sliter med rus- og psykiske helseutfordringer og har lyst å være med på utvikling av tjenestene våre? Da søker vi etter akkurat deg!

Vi har ledig stilling som faglig koordinator i ROP - teamet i Mestringsenheten. Dette er en viktig stilling i enheten vår, og sentral ift. faglig ansvar og utvikling av tjenestetilbudet både i ROP - teamet og Mestringsenheten som helhet. Faglig koordinator er avdelingsleders nærmeste medarbeider, og skal bistå i det faglige og administrative arbeidet på enheten.

ROP - teamet har fokus på en recovery - orientert praksis. Vi er med i prosjekter som TRIGGA og lavterskel LAR, og er opptatt av stadig utvikling av tjenestene. Fagleder har et ansvar inn i disse prosjektene.

Stillingen har arbeidstid på dagtid, men noe arbeid på ettermiddag/kveld kan forekomme.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier.
 • Relevant videreutdanning innen rus/psykisk helse. Personer uten videreutdanning kan også søke, men må være villig til å begynne på videreutdanning innen to år etter ansettelse.
 • Relevant erfaring innen rus- og psykiske helsetjenester. 
 • Kjennskap til aktuelle lovverk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig
 • Du må være interessert i og opptatt av å gi mennesker den hjelp og omsorg de har behov for
 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt, og kunne bidra positivt i jobbfellesskapet
 • Evne til å kunne arbeid selvstendig og ta initiativ til oppgaver som må gjennomføres
 • Villighet til å ta på seg nye arbeidsoppgaver etter hvert som organisasjonen endrer seg
 • Det kreves gode norskkunnskaper, og både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.


Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

Dersom stillingen krever gyldig politiattest skal dette også leveres før tiltredelse.