Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Fagleder

Offentlig forvaltning

Vil du ha ansvar for å lede faget ved en bolig i utvikling? I tråd med utvikling av tjenestene, søker vi nå etter faglederen som kan utvikle og drive faget i tråd med CRPD, Nasjonal veileder: "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming" og kommunens mål og verdier. Du må se muligheter fremfor begrensninger og ha tro på at alt er mulig, til tross for de hindringer våre tjenestemottakere vil møte på sin vei!

Korshagen boliger er et bofellesskap hvor det gis heldøgns tjenester til totalt 9 voksne mennesker. Det er et stort spenn i alder og hjelpebehovet til tjenestemottakerne. Utviklingshemming, varierte diagnoser og nedsatt funksjonsevne er stikkord for målgruppen. Det jobbes målrettet for et helhetlig tjenestetilbud, hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse settes høyt.

Som fagleder ved Korshagen boliger vil du ha hovedansvar for faglig utvikling ved boligen. Du vil jobbe tett med primærkontakter og øvrig personalgruppe for å sørge for at vi gir faglige forsvarlige tjenester. Veiledning, tiltaksarbeid og evalueringer skal være en naturlig del av arbeidshverdagen.

Avdelingen for bemannede boliger er en av kommunens største avdelinger, med totalt 15 seksjoner. Her gis det tjenester til 150 av kommunens innbyggere over 18år.

Vi er en nytenkende avdeling, noe du kan lese om her:
https://stiftelsensor.no/nyheter/item/lillestrom-vil-bli-best

Som fagleder i Lillestrøm kommune, bemannede boliger, vil du være en del av et større nettverk med fagledere fra flere av de andre boligene/seksjonene. Det forventes at faglederne sammen ser på felles mål og utfordringer, og at man også bistår ut med faglig veiledning til andre seksjoner ved behov. Bemannede boliger har fokus på samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger i kommunen. Vi ønsker et vidt spekter av kompetanse i avdelingen, så faglederne må være tydelig på hva de selv er gode på.

Om du er faglig engasjert og synes dette høres ut som en spennende jobb, SØK!

 

Følg oss gjerne på instagram: https://www.instagram.com/unike_boliger/ 

Kjenner du til den nasjonale veilederen: "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming"? Denne skal ligge til grunn for all jobb vi gjør! 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming 

Vi oppfordrer menn til å søke. 

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Tjenesteyter følger tjenestemottaker på tvers av alle arenaer
 • Medisinansvar
 • Oppfølging og veiledning i forbindelse med kap. 9
 • Samarbeid med primærkontakter om utarbeidelse, iverksetting og evaluering av mål og tiltak ved boligen 
 • Samarbeid med foresatte, verger og andre eksterne instanser 
 • Opplæring og veiledning av personalgruppe 
 • Systematisere og utvikle faglig arbeid ved boligen 
 • Ivareta delegerte oppgaver fra seksjonsleder

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Andre med bachelor innen helse og sosialfag med relevant erfaring kan vurderes
 • Gode digitale ferdigheter og kjennskap til digitale dokumentasjonsverktøy
 • Må kunne benytte excel som arbeidsverktøy
 • Bred erfaring fra arbeid med mennesker med ulike hjelpebehov og aktivisering
 • Bred kunnskap om HOL kap.9
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Kunnskap om relevante lovverk
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd samt egenerklæring for MRSA/tuberkulose før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Tar initiativ, bidrar til utvikling og er engasjert
 • Er motiverende for kollegaer og tjenestemottakere
 • Kan kartlegge, registrere og evaluere 
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring 
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Kurs og faglig utvikling satt i system
 • Faglig samarbeid på tvers av instanser
 • Turnus med et flertall av dagvakter og god tid satt av til faglig arbeid
 • Lønn etter avtale 
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et aktivt bedriftsidrettslag