Fagleder

Stavanger Kommune

Seksjon innbyggerservice inngår i avdeling Innbyggerdialog som også har ansvar for kommunens frivillighetsarbeid og innbyggertorg i kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Vi lyser ut en stilling som fagleder i seksjon Innbyggerservice. Seksjonen har medarbeidere på tre lokasjoner, Stavanger sentrum, i Vikevåg og på Judaberg. Du må påregne å jobbe på alle tre stedene.


En av våre viktigste oppgaver er å sikre at innbyggerne som kontakter oss får den bistanden de trenger, og vårt mål er å skape gode innbyggermøter enten det er i digitale kanaler, ved oppmøte eller på telefon. Stavanger kommune har digitalt førstevalg som målsetting, og vårt arbeid skal støtte opp under dette målet gjennom å gjøre innbyggerne i stand til å finne og bruke de digitale løsningene.

Vi søker etter en selvgående fagleder som skal være med på å videreutvikle seksjonen og våre tjenester. Er du god på å få med deg medarbeidere på reisen og på gjennomføring? Da kan dette være en supert mulighet for deg! 

Ansettelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil inngå i den faglige ledelsen av seksjonen sammen med seksjonssjef.
 • Du skal delta i og bidra til ledelsen av seksjonens daglige oppgaver med et spesielt fokus på å initiere og gjennomføre forbedringsarbeid.
 • Du skal drive fagutvikling i samarbeid med seksjonens fagteam og fagavdelinger i kommunens tjenesteområder.
 • Du skal gjennom veiledning bidra til at den enkelte medarbeider får og videreutvikler egen kompetanse spesielt innenfor bruk av digitale løsninger og veiledning.
 • Du skal aktivt benytte, samt lære medarbeidere opp i, relevante metoder for å videreutvikle seksjonens arbeid.
 • Prosjektledelse og systemeierskap vil kunne inngå i stillingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant utdanning fra høyskole eller universitet, minimum på bachelornivå innenfor ledelse, prosjektledelse, offentlig forvaltning, e.l.
 • Ledererfaring, enten fra tidligere lederstillinger eller fra lederansvar i prosjektarbeid.
 • Du har erfaring med å drive med forbedringsarbeid og kompetanseutvikling.
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig på norsk og gjerne engelsk.
 • God kjennskap til, og kunnskap om offentlig sektor generelt og kommunen spesielt.
 • Det kreves gode digitale ferdigheter og evne til å ta i bruk nye løsninger.
 • Du har god evne til å løse både teoretiske og praktiske oppgaver.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er blid og utadvendt.
 • Du er nysgjerrig, strukturert og analytisk.
 • Du evner å løfte blikket for å se helheten i arbeidet.
 • Du har høy grad av toleranse ovenfor mennesker med ulik sosial, kulturell og religiøs bakgrunn.
 • Du jobber systematisk og målrettet både med selvstendige oppgaver og i samarbeid med andre.
 • Du er fleksibel, positiv og har lett for å omstille deg.
 • Du er en nettverksbygger og har gode kommunikasjonsevner.
 • God kjennskap til den administrative organisering i Stavanger kommune er en fordel. 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt faglig arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • HjemJobbHjem
 • Stillingskode: 745300- fagleder - lønn etter avtale