Detaljer


Fagleder - 100% ved Hvam boliger

Vil du ha ansvar for å lede faget ved en bolig med høy andel terapeuter og spennende utfordrende oppgaver?

Hvam boliger ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune, og gir heldøgns tjenestetilbud til 7 voksne mennesker med diagnoser innenfor utviklingshemming og autismespekteret. Beboerne eier sine egne tilrettelagte leiligheter tilknyttet personalbase. Det jobbes aktivt etter prinsipper innenfor målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse ved boligen. Personalgruppen består av både menn og kvinner og arbeidsmiljøet er godt.

Rundt en av beboerne skal det nå etableres et helt nytt og spennende tjenestetilbud med en ny personalgruppe. Det legges opp til 2:1 bemanning i team med langvakter. I forbindelse med dette tilbudet, oppretter vi nå en faglederstilling. Fagleder går fire langvakter på 6 uker i arbeid med aktuell beboer. Resterende arbeidstid legges til dag for å ivareta faget ved hele boligen, rundt alle 7 beboerne.

Det er flere omfattende kap.9 vedtak ved boligen, så god kjennskap til dette lovverket er et krav for stillingen. I tillegg må du være faglig oppdatert og interessert. Du må kunne dokumentere og evaluere eget og andres arbeid, og være god på å veilede medarbeidere i jobb. Du ser på samarbeid med instanser rundt beboerne som viktige elementer for å lykkes i miljøarbeidet. Herunder habilitering og familie. Du motiveres av utfordrende oppgaver, og klarer å se løsninger fremfor problemer.

Tjenestetilbudet trer i kraft 01.01.21, og det vil i forkant bli gitt omfattende opplæring, workshop rundt beboer og relevante kurs.

Høres dette spennende ut? Søk! Vi kan love deg en spennende hverdag, med dyktige kollegaer og faglige utfordringer.

Arbeidsoppgaver
 • Noe direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Samarbeid med primærkontakter om utarbeidelse, iverksetting og evaluering av mål og tiltak ved boligen 
 • Samarbeid med foresatte, verger og andre eksterne instanser 
 • Opplæring og veiledning av personalgruppe 
 • Systematiskere og utvikle faglig arbeid ved boligen 
 • Ivareta delegerte oppgaver fra seksjonsleder
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i vernepleie
 • Førerkort klasse B 
 • God evne til å benytte PC, nettbrett og mobiltelefoner, som arbeidsverktøy
 • Bred erfaring fra arbeid med mennesker med utfordrende atferd 
 • God kjennskap til autisme 
 • God kjennskap til HOL kap.9
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Tar initiativ, bidrar til utvikling og er engasjert
 • Kan kartlegge, registrere og evaluere 
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring 
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Er på jakt etter et spennende arbeidssted med høy faglig kompetanse 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Faglig utfordringer
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø 
 • Kurs knyttet opp mot relevant lovverk, medikamenthåndtering og HAVA-teknikker
 • Lønn etter avtale 
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring 
 • Muligheter for egenutvikling via kurs og internundervisning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et aktivt bedriftsidrettslag