• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  04.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5131173
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 23.05.2023
Ledig stilling

Østre Toten kommune

Fagleder 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Barneverntjenesten i Østre Toten kommune består av 18 dyktige medarbeidere som har sitt hovedmandat å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Vi skal møte familier med respekt og åpenhet, og samarbeide for å oppnå gode løsninger. Vi samarbeider med andre tjenester for helhelig oppfølging og tilrettelegging for det enkelte barn og familie. 

Vi ønsker stadig å utvikle tjenesten til det bedre i møte med barn og unge. Vi er opptatt av struktur og rutiner og holder en høy faglig standard. Tjenesten består av; undersøkelse -og tiltaksteam, omsorgsteam og veiledningsteam. I tillegg til barnevernleder er det to fagledere som har fagansvaret for hver sine områder. Dette er en spennende arbeidsplass med fokus på tilpasninger og utvikling i tråd med de forventningene og kravene som stilles til kommunen og barneverntjenesten igjennom barnevernreformen (01.01.22) og ny barnevernlov (01.01.23).

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et satsningsområde i Østre Toten kommune. Målet er at barn, unge og deres foresatte, sikres helhetlig og koordinert innsats og hjelp som hjelper.

Fakta om stillingen: 

Det er ledig stilling som fagleder for teamene omsorg og veilederne.  Fagleder har ansvar for blant annet oppfølging og veiledning av de ansatte i sine team, i tillegg til å jobbe målrettet med utvikling av tjenesten og holde seg oppdatert på forskning og nye føringer innenfor sitt området 

Fagleder inngår i tjenestens lederteam sammen med barnevernleder og fagleder for undersøkelse og tiltak. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fag -og driftansvar eget team
 • Veiledning av ansatte 
 • Ansvar for å fordele og ha oversikt over aktive saker, samt føre internkontroll og kvalitetsikring i eget team.
 • Sikre forsvalig tjenester og at rutiner, prosedyrer og retningslinjer blir etterfulgt.
 • Bistå i utforming, planlegging og gjennomføring av kompetanseplan, årshjul og mål for tjenesten.
 • Bidra aktiv til å utvikle tjenesten i tråd med nye forventinger og krav knyttet til barnevernreformen og ny barnevernlov
 • Rapporteringsarbeid, godkjenne vedtak og støtte og bistå medarbeidere i belastende og alvorlige møter ved behov.
 • Fokus på og bidra til utvikling av tverretatelig samarbeid. 
 • Delta i tjenestens ledergruppe.
 • Løpende samarbeid med barnevernleder

Kvalifikasjoner til stillingen: 

Må krav: 

 • Det er krav til min. tre-årig sosialfaglig høyskoleutdanning. 

Ønskelige krav:

 • Arbeidserfaring fra barnevern på kommunalt nivå.
 • Lederkompetanse og ledererfaring.
 • Kjennskap til fagsystemet familia.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Annen relevant videreutdanning.

Annet: 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Du viser engasjement, tar initiativ, evner til å jobbe selvstendig og har god gjennomføringsevne.
 • Du er tydelig, åpen og har en inkluderende lederstil og trives når du jobber i samspill med andre.
 • Du er en pådriver for utvikling og spiller på lag med medarbeidere, lederkollegaer og samarbeidspartner.
 • Du må evne å håndtere balansegangen i å være en ivaretagende leder som har fokus på myndiggjøring, samt kvalitetsikre og føre internkontroll.
 • Du må være fleksibel samt ha god arbeidskapasitet og takler et stort arbeidspress i perioder.
 • Er raus og har evner til å bruke humor og varme i fagutøvelsen.
 • Vil bidra til tverrfaglige løsninger.
 • Du er opptatt av å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø og har en grunnleggende positiv innstilling
 • Det vil bli lagt vekt på evnen til å samarbeide og til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving i stilling.
 • Godt arbeidsmiljø med mye humor, varme og omsorg.
 • Fokus på utvikling av tjenestetilbudet. 
 • Spennende stilling i en kommune med tydelige utviklingsmål og fremtidsrettet satsning

 

Intervjuer blir satt opp fortløpende. 

 

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  04.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5131173
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 23.05.2023