Faglærere innen byggfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

50 % fast stilling, Inntil 130% vikariat og inntil 100% midlertidig stilling som faglærer ved utdanningsprogrammet Bygg og anleggsteknikk. I stilling kan også opplæring innen skolens voksenopplæring inngå. Voksenopplæringen vil foregå på ettermiddag kveld.

Da opplæringen innen byggfag på Charlottenlund vgs på dekker et stort spenn av fagkompetanser kan det bli nødvendig å tilby noen av stillingene som deltid. 

Vi tar forbehold om at tilbud ikke settes igang.

 

Arbeidsoppgaver:

Opplæring på  Vg1 og Vg2 Bygg og anleggsteknikk innen de fagområder skolen tilbyr.

Kvalifikasjoner:

Til fast stilling 50% ønskes fagbrev/svennebrev  innen mur/betong.

Til vikariat og/eller midlertidig stilling ønskes svennebrev / fagbrev innen et av fagene innen Bygg og anleggsteknikk, som tømrer, overflate, mur/betong, rør. Søkere med fagbrev/svennebrev innen overflate kan bli foretrukket.

Søker bør være faglig og pedagogisk kvalifisert for undervisning innen Bygg og anleggsteknikk.
 
Erfaring fra opplæring i videregående skole er ønskelig

Personlige egenskaper:

Fleksibel og løsningsorientert.
 
Selvstendig og ansvarsfull.
 
Evne til å skape motivasjon.
 
Bevisst i å skape et godt arbeids- og læringsmiljø.
 
Gode samarbeidsevner i møte med elever, samt evne og positiv vilje til samarbeid med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale

Gode pensjons og forsikringsordninger